Göteborgsfotografer stödjer Martin och Johan

Pengarna för bilderna går oavkortat till fonden som startats till förmån för att täcka kostnaderna i samband med Johan Perssons och Martin Schibbyes rättegång i Etiopien. 27 Göteborgsfotografer deltog i utställningen med försäljning av bilder, där också var och en skänkte en signerad bild. Bredden på bilderna var stor, från ett modeporträtt på Kate Moss till en reportagebild på romska rumäner i Transsylvanien.

Försäljningen av fotografierna gav ett välkommet tillskott till fonden på 80 000 kronor, som täcker kostnader för bland annat advokater och vittnesnärvaro i Etiopien.