Granskningsavdelning läggs ned på kinesisk tidning

Nedläggningen går emot all redaktionell logik, och sker under en särskilt repressiv tid för journalister med ett oberoende tänkande och försvarare av fundamentala rättigheter.

– Vi undrar vad som motiverade detta beslut eftersom det troligen inte togs av ekonomiska skäl. Kom beslutet från högre instanser? Tidningens ledning måste ge en tydlig förklaring till den här åtgärden, som har alla kännetecken av en avhysning. Wang är en pionjär inom granskande journalistik i Kina och har bidragit mycket till medial frihet, säger Reportrar utan gränser.

Qian Gang från China Media Project, ett centrum för mediastudier baserat i Hong Kong dit Wang är ansluten, sa den 18 juli att China Economic Times granskningsavdelning ”nedmonterats”. Wang kunde inte kommentera nedläggningen när han kontaktades av olika medier. ”Jag måste lägga på luren”, sa han till Agence France-Presse. Flera källor säger till Reportrar utan gränser att Wang och hans granskningsgrupp antingen förlorar sina jobb eller förflyttas till en annan sektion av tidningen.

edan han anställdes av China Economic Times för tio år sedan har Wang och hans avdelningskollegor granskat känsliga ämnen i allmänhetens intresse. Exempelvis gjorde han en undersökning år 2002 av tillkortakommanden i skötseln av Beijings taxi-monopol. År 2010 publicerade han en rapport, efter flera månaders granskning, om allvarliga tjänstefel som lett till döden för barn som fått  felaktiga vaccineringar under 2006 och 2007.

Efter att ha försvarat Wang blev Bao Yueyang tvungen att avgå som redaktör för China Economic Times i maj 2010. Wang har utsatts för dödshot och fysiskt våld vid flera olika tillfällen på grund av sin granskande journalistik.