Granskningskommission tillsatt – hur har regeringen arbetat för att få Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna?

dawit_port_large_kalle_ahlse9n.jpg

Utrikesdepartementet meddelar i ett pressmeddelande att ledamöter och sekreterare till kommittén En granskning av regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai har tillsatts.

Regeringen bemyndigade den 10 juni 2021 chefen för Utrikesdepartementet, statsrådet Ann Linde att ge en kommitté med högst tre ledamöter i uppdrag att granska regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai.

Tre personer har nu utsetts att ingå i kommittén:

  • Helena Jäderblom, justitieråd, ordförande
  • Pål Wrange, professor, ledamot
  • Ulrika Cronenberg Mossberg, civilekonom, ledamot

Som sekreterare i kommittén anställs justitiesekreterare Esin Tubluk. Biträdande sekreterare är ambassadör Barbro Elm.