Guatemala: RSF är nöjda med domstolsbeslutet som upphäver fällandet av elPeriodico-utgivaren José Rubén Zamora, men kräver samtidigt att han frigivs med omedelbar verkan.

En domstol i Guatemala har upphävt det sexåriga fängelsestraff som utdömdes i juni med falskavanklagelser om penningtvätt mot journalisten José Rubén Zamora, grundare av elPeriodico. Domstolenvbeordrade att en ny rättegång skulle hållas och Zamora hålls i förvar. Det är därför mer brådskandeän någonsin att Zamora, som redan har suttit fängslad i över ett års tid, blir frigiven utan dröjsmål.

I juni i år dömdes José Rubén Zamora, journalist och grundare av elPeriodico, men domen ogiltigförklarades av andra kammaren i hovrätten i Guatemala den 13 oktober. Zamora har suttit fängslad sedan 29 juli 2022 och dömdes den 14 juni 2023 till sex års fängelse för falska anklagelser om penningtvätt som var baserade på inget annat än att Zamora saknade underlag för en överföring som var avsedd för att kunna hålla elPeriodico flytande. Domstolen beslutade att målet skulle skickas tillbaka till rätten och att ett datum för en prövning skulle fastställas. Zamora, som också har åtalats för att ha använt falska dokument, måste sitta kvar i förvar under tiden.

– RSF är nöjda med domstolens beslut att upphäva en orättvis fällande dom, en följd av en rättegång som var full av oegentligheter, och som så tydligt var
avsedd att förfölja en av landets största kämpar för pressfrihet. Beslutet inger hopp om en rättvis rättegång och så småningom ett fullständigt frikännande. Det är viktigt att Zamora som redan har suttit fängslad i över ett år, släpps fri och kan vänta på en ny rättegång i frihet, säger Artur Romeu som är ansvarig för RSF i Latinamerika.

Beslutet grundade sig på en överklagan från Riksåklagarens kansli att det fanns problem med utformningen i målet mot Zamora. Under ett gemensamt uppdrag och resa till landet i maj förra året, kunde representanter från RSF besöka Zamora där han satt fängslad. Han berättade då att han hade blivit illa behandlad. RSF observerade även andra exempel av rättsliga trakasserier riktade mot journalister som utreder korruption eller som bevakar rättegångar mot makthavare. Kriminaliseringen av journalister i Guatemala har ökat avsevärt de senaste åren.

RSF kommer att fortsätta sin globala kampanja för frigivningen av José Rubén Zamora samt lämna över en internationell ansökan till den tillträdande presidenten Bernardo Arévalo, gällande Zamoras frigivning och om att få ett stopp på kriminaliseringen av journalistik i Guatemala.

Guatemala är på plats 127 av 180 i RSF:s Pressfrihetsindex. 

Photo: Agencia EFE/Esteban Biba.