Günter Wallraff och Ingvar Carlsson bakom upprop för Dawit

I artikeln framförs bland annat krav på indraget EU-bistånd till Eritrea. Enligt artikelförfattarna måste även Eritrea förmås släppa in ett läkarteam som på plats i landet kan undersöka Dawit Isaak och andra samvetsfångars hälsotillstånd.

Ur artikeln:

”President Isaias Afewerki måste förmås att acceptera ett trovärdigt sändebud som förhandlar om Isaak frigivande.”

 

”Ett svenskt eller internationellt läkarteam bör sättas samman för att med 24-timmars varsel kunna åka till Eritrea. Det kan ske under Röda Korsets eller Läkare utan gränsers överinseende. Därefter skall den eritreanska regeringen varje dag tillfrågas om inresetillstånd. Det skulle sätta problemet i blixtbelysning och samtidigt innebära att de mest trängande behoven tillgodoses.

Tanken att president Afewerki inte skulle gå att rå på, att han skulle vara värre än alla andra diktatorer, är orimlig. Sverige och EU måste nu sända mycket kraftiga signaler. De måste officiellt och öppet kräva att få träffa den fängslade Dawit Isaak, som inte bara är svensk medborgare, utan också den ende medborgaren i EU som är samvetsfånge.

Tragiskt nog är Dawit Isaak en symbol för det lidande som offren för brott mot de mänskliga rättigheterna ständigt utsätts för, över hela världen.

Om demokratiska regeringar inte kan stå starka mot sådana övergrepp, så tappar de inte bara i trovärdighet: de blir passiva medhjälpare till de torterare som begår brotten.”

 

Artikeln i sin helhet:

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1998243/for-dawits-kamp-direkt-med-eritrea

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2010/may/24/eu-governments-prisoners-of-conscience