Handel med övervakningsteknologi måste regleras

Koalitionen mot export av olaglig övervakningsteknologi, CAUSE, består av organisationerna Amnesty International, Digitale Gesellschaft, FIDH, Human Rights Watch, the New America Foundation’s Open Technology Institute, Privacy International, och Reportrar utan gränser. Syftet med koalitionen är att hålla regeringar och privata företag ansvariga för kränkningar kopplas till den växande handel som pågår med övervakningsteknologi. Regeringar använder i större utsträckning utrustning och mjukvaruprogram för att kränka rätten till privatliv och andra mänskliga rättigheter.

– De nya övervakningsteknologierna underlättar för regimer att krossa motstånd och kritik, kväsa yttrandefriheten och kränka fundamentala rättigheter. CAUSE har dokumenterat fall där teknologin har använts inte bara för att spionera på människors privatliv men även för att hitta kritiker för att gripa och tortera dem, säger Ara Marcen Naval, lobbykoordinator på Amnestys avdelning för vapenkontroll och handel med säkerhetsutrustning.

– Bevisen hopar sig och det är tydligt att övervakningsteknologier används av förtryckande regimer för att köra över individers rättigheter. Den okontrollerade utveckling, försäljning och export som pågår är inte försvarbar. Stater måste agera för att förhindra att teknologin hamnar i felaktiga händer, säger Kenneth Page på Privacy International.

I ett öppet brev publicerat på CAUSE hemsida, uttrycks oro för den nästan helt oreglerade globala handeln med övervakningsteknologin. På hemsidan listas de olika teknologier som har tillverkats och levererats av privata företag till bland annat Bahrain, Brasilien, Elfenbenskusten, Egypten, Etiopien, Libyen, Nigeria, Marocko, Förenade Arabemiraten och länder i Centralasien.

Ett antal länder har börjat diskutera hur handeln med dessa teknologier kan begränsas. Men utan ett stort internationellt tryck på regeringar att skapa ordentliga kontrollmekanismer över handeln som grundar sig i respekt för mänskliga rättigheter, kommer handeln att fortsätta öka och leda till ännu fler människorättskränkningar.

– Fler och fler journalister, nätaktivister och regimkritiker hamnar i fängelse efter att deras internetaktivitet har avlyssnats. Det är absolut nödvändigt att skapa ett regelverk som skyddar friheten på Internet, gällande övervakningsteknologi i allmänhet och exporten av teknologin i synnerhet, säger Grégoire Pouget, digital säkerhetsexpert på Reportrar utan gränser.

Det gäller teknologi som; skadlig programvara som i smyg hämtar information från privata enheter, verktyg som avlyssnar telekommunikation, spionprogram som används för att lokalisera enheter via GPS, övervakningscenter som används för att avlyssna hela samhällen, avlyssning och spioneri via kameran på datorer och mobila enheter och teknologi som kopplas till fiberkablar och kan massavlyssna internetkommunikation.

– Som medlemmar i CAUSE uppmanar vi världens länder att omedelbart stoppa spridningen av denna farliga teknologi och se till att handeln kontrolleras och görs transparent med möjlighet till ansvarsutkrävande, säger Volker Tripp på Digitale Gesellschaft.

Exempel på dokumenterade fall där regimer använt sig av övervakningsteknologi för att begå övergrepp finns på CAUSE hemsida.