Hemlighetsmakeriet runt Dawit Isaak fortsätter

Fängslade journalisten Dawit Isaak

Kammarrätten har avslagit Reportrar utan gränsers begäran att få ut handlingar f4208/rån den Kommission som granskade UD:s arbete för Dawit Isaak och Gui Minhai, båda svenska medborgare och publicister, fängslade i Eritrea respektive Kina.

Utrikesdepartementet hemlighåller sedan flera år all dokumentation som gäller arbetet för Dawit Isaak, även sådant material som var tillgängligt för 15-20 år sedan. Reportrar utan gränser har vid ett par tillfällen de senaste åren bett att få tillgång till åtminstone något material, men alltid fått avslag. Inte heller maskade handlingar lämnas ut.

Riksdagen begärde 2021 att en oberoende kommission skulle tillsättas för att granska Sveriges arbete för att få Dawit Isaak och Guin Minhai fria. Riksdagen beslöt att kommissionen skulle få till allt material, även hemligstämplade handlingar. Men UD och regeringen ignorerade beslutet och lämnade bara ut ”relevanta” handlingar till kommissionen i just Dawit Isaaks fall.

Kommissionen kom med sin slutrapport i oktober 2022. Där fick UD kritik för att ha varit saktfärdigt och slarvat med informationen. När Sveriges dåvarande Eritreaambassadör reste till området ett halvår efter att Dawit Isaak gripits hade han ingen aning om saken. Den informationen hade fastnat på en annan avdelning på UD. Sedan kommissionen avslutat sitt arbete överlämnade den sina handlingar till Riksarkivet. Dokumentationen finns i fem volymer. En av dem är hemlig. Den innehåller intervjuer kommissionen gjorde och en del skriftväxling. Riksarkivet motiverar det genom att hänvisa till utrikessekretess och att materialet rör personliga förhållanden.

Vi invände att alla konkreta uppgifter skall vara skadliga och att det inte prövats.
Men Kammarrätten i Stockholm går på Riksarkivets linje i sin dom KR 4208/23.
Hemlighetsmakeriet fortsätter med andra ord.

Foto Dawit Isaak: Kalle Ahlsén

Stockholm KR 4208-23 Dom 2023-09-27