Höj era röster till försvar för Belarus journalister, uppmanar RSF

Högsta domstolens upplösning av det belarusiska journalistförbundet BAJ är kulmen på de attacker mot oberoende media i Belarus, som påbörjades i landet för mer än ett år sedan. RFS uppmanar till internationell solidaritet med landets förföljda journalister.

Belarus enda oberoende journalistförbund, BAJ, upplöstes av president Alexander Lukasjenkos regim den 28 augusti i år. BAJ har stått under ständig bevakning och förföljelse från myndigheternas håll, sedan i juni. Medlemmarna inom förbundet har inte haft tillträde till sitt huvudkontor, deras bankkonto har varit fryst och myndigheterna har gjort beslag och genomsökt deras lokaler utan att BAJ själva haft tillträde till lokalerna.

Högsta domstolen godtog inte BAJs argument om brist på lagliga bevis för upplösningen av dess verksamhet och uttalade sig lakoniskt om att förbundet har ”missförstått lagen”. RSF menar att om BAJ upplöses som juridisk person bryter Belarus mot landets skyldigheter att erbjuda föreningsfrihet, skydd för människorättsförsvarare och yttrandefrihet. RSF har därför lämnat ett amicus curiae-utlåtande till Högsta domstolen.

–Tystnaden kring hur alltfler journalister och pressfrihetsaktivister tystas i Belarus är nästan öronbedövande. Europa häller på att få ett totalcensurerat land mitt framför åra ögon medan Sveriges regering, EU och OSCE står helt handlingsförlamade. Fler svenska medier och journalister måste höja sina röster till försvar för kollegorna i Belarus, säger Erik Halkjaer, ordförande RSF Sverige.

–BAJ är vår samarbetspartner och har arbetat för pressfrihet i mer än 25 år under svåra omständigheter men de har aldrig tvingats utstå ett tillslag av den här omfattningen, säger Jeanne Cavalier, chef för Östeuropa och Asien-kontoret för RSF.

Upplösningen av BAJ, som skett på minst sagt tvivelaktiga grunder, underminerar inte beslutsamheten hos oberoende journalister att fortsätta att rapportera om verkligheten i Belarus. RSF uppmanar internationella organisationer att kraftfullt stödja deras motstånd och fortsätta att arbeta för en fristad för de journalister som tvingas fly undan förföljelse.

Andrei Bastunets, chef för BAJ, och förbundets 1500 medlemmar, är fast beslutna att fortsätta jobba för ett utökat utrymmet för yttrandefrihet i Belarus. Vi kommer att fortsätta vårt arbete oavsett domstolsbeslut och administrativa inspel, med alla lagliga medel, säger Bastunets.

Även andra organisationer har gått samma öde till mötes och blivit upplösta av myndigheterna, till exempel PEN Belarus, som arbetar för yttrandefrihet och författares rättigheter och Belarusiska Press Club. Ett mål, där sex av medlemmarna i Belarus Press Club arresterades för skattebedrägerier avslutades den 31 augusti.

En av dem, Ksenia Lutskina, befinner sig fortfarande i fängelse på åtalspunkter som är hemliga. Hon har blivit en symbol för den förföljelsen av journalister som leds av regimen som trakasserat journalister under ett års tid. Till skillnad från hennes kollegor på Belarus Press Club har Ksenia Lutskina vägrat att godta en förfrågan om benådning av Alexander Lukasjenko. Hennes hälsa har försämrats betydligt då hon lider av allvarlig huvudvärk orsakad av en hjärntumör vars prognos försämrats efter att hon satts i fängelse för åtta månader sedan.

Som det mest farliga landet för journalister i Europa har Belarus gått ner med fem platser till plats 158 av 180, i RSFs pressfrihetsindex.