Hongkong: RSF-representant fängslad och deporterad när hon skulle bevaka rättegång mot utgivaren Jimmy Lai

En representant för Reportrar utan gränser (RSF) har deporterats från Hongkong. RSF-representanten greps vid ankomsten till Hongkong dit hon rest för att bevaka en rättegång mot utgivaren Jimmy Lai som på falska grunder står anklagad för brott mot rikets säkerhet. Myndigheternas ingripande i Hongkong markerar ett nytt lågvattenmärke för pressfriheten.

Den 10 april frihetsberövades RSF:s Taipei-baserade Advocacy Officer Aleksandra Bielakowska i sex timmar på Hongkongs internationella flygplats. Hon visiterades och förhördes innan hon deporterades. Aleksandra Bielakowska och Cédric Alviani, chef för RSF:s kontor i Östasien, hade rest till Hongkong för att bevaka en utfrågning av Jimmy Lai och träffa journalister. Jimmy Lai är grundaren av den oberoende tidningen Apple Daily. Han riskerar livstids fängelse för att ”äventyra nationens säkerhet”.

–Vi är bestörta över hur vår kollega behandlats när hon på uppdrag av Reportrar utan gränser (RSF) bara försökt göra sitt jobb. Vi har aldrig tidigare upplevt att myndigheterna i ett land gör sådana omfattande ansträngningar för att motverka en granskning av en domstolsprocess. Det här understryker hur pressfriheten urholkats i Hongkong. Vi kräver en omedelbar förklaring från Hongkongs myndigheter samt en garanti för att våra representanter kan återvända till territoriet på ett säkert sätt för att bevaka det som återstår av Lais rättegång. Rättegången ska inte få pågå i det tysta. Det som händer i Hong Kong får konsekvenser för den globala pressfriheten och världen måste få veta detta, säger Rebecca Vincent, RSF:s kampanjchef.

–De fängslade mig i sex timmar, förhörde mig, visiterade mig och genomsökte mina ägodelar flera gånger. Efter allt detta deporterades jag av oklara skäl. Förfarandet visar hur mycket Hongkongs myndigheter fruktar människorättsförsvarare som vill rapportera om det auktoritära klimat som har fått fäste i Hongkong, som en gång var en bastion för pressfrihet, säger Aleksandra Bielakowska.

Det här är första gången någonsin som en RSF-representant nekats inträde eller hålls kvar på Hongkongs flygplats. RSF-representanter reste framgångsrikt in i Hongkong i juni 2023 och återigen i december 2023, när de bevakade början av Jimmy Lais rättegång. Vid dessa tillfällen kunde RSF:s representanter – inklusive Bielakowska – resa in i territoriet, träffa journalister och diplomater och bevaka domstolsförhandlingarna utan problem.

RSF bevakar regelbundet rättegångar runt om i världen som en del av vårt arbete med att försvara pressfriheten – från behandlingen av journalister i Turkiet till det pågående amerikanska utlämningsfallet mot Julian Assange i brittisk domstol.

Hongkong ligger på 140:e plats av 180 i RSF:s 2023 World Press Freedom Index. På två decennier har Hongkong rasat från 18:e plats. Kina har placering 179 av 180.

Foto: RSF