Hoten mot pressfriheten ökar

Den 10 december fyllde den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna 60 år. Sida uppmärksammade dagen med seminarier kring bland annat yttrandefrihetsfrågor och barns rättigheter, där Reportrar utan gränser var inbjudna som talare. Ordföranden Jesper Bengtsson konstaterade att det finns ett nära samband mellan demokratisering och pressfrihet.

– Medan utvecklingen gick åt rätt håll efter kalla krigets slut har hoten och våldet mot journalister ökat under 2000-talet. Internetdissidenter, som utgör en allt viktigare källa till information, har också hamnat i fokus för regimer som kränker pressfriheten. Johan Schmidt, projektledare för Reportrar utan gränsers Colombiaprojekt, poängterade att det är viktigt att uppmärksamma olika typer av hot mot pressfriheten. I början av 1990-talet mördades 10-15 journalister varje år i Colombia – det högsta antalet i världen – men idag är siffran nära noll, bland annat tack vare ett statligt skyddsprogram för journalister.

– Men efter alla dessa mord på kollegor vet colombianska journalister att hoten inte är tomma ord, och därför har självcensur blivit en livförsäkring för många, sa Johan Schmidt. – Andra vanliga hot mot pressfriheten i länder som håller på att demokratiseras är bristande lagstiftning och journalisternas dåliga ekonomiska villkor. I Colombia tvingas många journalister sälja annonser till samma aktörer som de ska granska, vilket hotar deras oberoende, avslutade han. Maria Elowsson