Hur kan du skydda dig mot internetövervakning?

btnonlinekit-34113.jpg

På hemsidan WefightCensorship.org har Reportrar utan gränser nu publicerat ett Online Survival Kit. Verktyg och praktiska råd ges för hur du kan skydda ditt datornätverk och information .

Du behöver inte vara en IT-expert för att förbli anonym på internet och skydda innehållet i dina mejl. De redskap och hänvisningar som presenteras i paketet kräver inga avancerade kunskaper om datorer och programmering. 

 

Reportrar utan gränsers rapport ”Internets fiender”