I Colombia försvaras pressfrihet med svenska givare i ryggen

Debattartikel publicerad i tidskriften Journalisten 3 juni 2021. 

 I skuggan av övergreppen på journalister i Belarus och Myanmar pågår just nu en brutal attack på pressfriheten i Colombia. Mellan förövarna och reportrarna står endast en lokal pressfrihetsorganisation, stöttad av bland andra Reportrar utan gränser Sverige.

Det just nu pågående våldet mot journalister i Colombia har inte varit så utbrett sedan före fredsavtalet 2016. På en månad har fler än 200 journalister attackerats i samband med de protester som skakar hela landet.

Mellan journalisterna och de poliser och väpnade civilklädda demonstranter som riktar sina vapen mot medierna står endast den colombianska pressfrihetsorganisationen Fundación para la libertad de prensa (FLIP). Bakom FLIP står Reportrar utan gränser (RSF).

I slutet av 1990-talet var Colombia världens farligaste land för journalister. På ett litet kontor satt ett par entusiaster vid ett bord med två stolar, övertygade om att situationen gick att förändra. De skapade FLIP.

När FLIP vände sig utåt i jakt på finansiellt stöd för att bygga upp en pressfrihetsorganisation att stötta journalister i Colombia hittade man RSF Sverige. Med ekonomiskt stöd av den svenska biståndsmyndigheten Sida och RSF Sveriges medlemmar och givare kunde FLIP börja arbeta.

Sedan dess har RSF Sverige varit en trogen partner till FLIP. Med hjälp av först Sida och sedan ForumCiv, och våra givare och medlemmar i Sverige har vi kunnat bistå FLIP att bygga Latinamerikas största och mest framgångsrika organisation för pressfrihet och skydd av journalister.

Sedan protesterna började 28 april i år har FLIP dokumenterat vartenda övergrepp på pressfriheten, fördömt attackerna, krävt att regeringen, polisen och det internationella samfundet agerar. FLIP har regelbunden kontakt med FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, De amerikanska staternas organisation (OAS) och FN:s organ för ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt samarbete, UNESCO.

FLIP ställer den colombianska regeringen, polisen och Åklagarmyndigheten till svars, utöver det dagliga försvaret av journalister som utsätts för rättsliga trakasserier och hot i Colombia. Och arbetet med att följa upp vad som hänt journalister som dödats eller försvunnit. Sedan fredsavtalet 2016 har sex journalister dödats i Colombia.

Vi på RSF Sverige har under mer än 20 år bistått FLIP med att bland annat bygga upp ett lokalt nätverk av korrespondenter i Colombia, som kan rapportera tillbaka till huvudkontoret om olika övergrepp. Ett, i detta sammanhang med nationella protester, helt avgörande verktyg för att kunna dokumentera alla attacker på journalister.

RSF Sverige har även bistått FLIP att skapa en plattform där grävande journalister kan hjälpas åt att tillsammans gräva vidare i stories där reportrar tystats genom hot eller våld – Liga contra el silencio. Därutöver har RSF Sverige bistått med en digital plattform som kartlägger vilka som finansierar landets olika medier, och hur dessa avtal ser ut – Pauta visible.

Som ordförande för RSF Sverige vill jag tacka alla våra givare och medlemmar genom åren för det ovärderliga stöd som gjort vårt arbete med FLIP möjligt. Utan er skulle vi idag inte kunna stå på barrikaderna för pressfrihet i det hav av kulor och batonger som nu riktas mot Colombias journalister. Det är tack vare er som FLIP kan ta Colombias journalister i försvar när demokratins fiender tömmer sina magasin rakt in i folkmassorna.

Erik Halkjaer
ordförande, RSF Sverige