Index on Censorship och Reportrar utan gränser välkomnar the High Courts beslut i fallet Realtid

Reportrar utan gränser och Index on Censorship välkomnar the High Courts beslut att lägga ner stora delar av förtalsstämningen mot den svenska finanstidningen Realtid, dess chefredaktör och två av dess grävande reportrar.

The High Court i Londons beslut kommer 15 månader efter en förtalsförhandling, med mål att reda ut huruvida England och Wales är lämplig jurisdiktion för förtalsrättegången. Den 11 maj, beslutade domstolen att det inte finns grund för åtal i tio av tretton åtalspunkter. En av de som väckt åtal, Eco Energy World (EEW) tillåts inte gå vidare med sin talan rörande fem av åtta olika artiklar, då det inte kunnat visa att Realtids publiceringar lett till den nivå av skada som krävs för åtal. EEW:s grundare Svante Kumlin, som också väckt åtal, kan gå vidare med sin talan som individ, men då endast rörande tre av de åtta artiklar han hänvisat till och bara utifrån den skada som uppstått i England eller Wales.

–Samtidigt som vi välkomnar the High Courts beslut, är vi oroade över att Realtid trots allt behöver försvara sig i Londons domstol. Det här fallet understryker åter igen det akuta behovet att anpassa anti-SLAPP lagar, och då särskilt finna mekanismer som kan urskilja SLAPP-åtal i ett så tidigt stadie i processen som möjligt, säger Jessica Ní Mhainín, Policy och kampanjchef Index on Censorship.

–Faktum att svenska reportrar i Sverige, som är rankad på plats tre av 180 länder i RSF:s Pressfrihetsindex, med sina egna lagar och regler kring publicering, behöver ta hänsyn till att de kan bli stämda i ett annat lands domstol, är ett hot inte bara mot journalisterna utan också mot den svenska medialagstiftningen. Sveriges regering behöver hitta vägar att blockera den här typen av SLAPP mot svenska journalister, säger Erik Halkjaer, ordförande i Reportrar utan gränser Sverige.

–Vi är glada över att domstolen har lyssnat till våra argument om att företagets talan var ogrundad och därför inte kan tas upp i en domstol i London. Vi noterar också att fem av de åtta artiklar som målet handlar om inte bedöms utgöra förtal och detta redan innan vi har lämnat in vårt fulla försvar i denna fråga, säger Realtids chefredaktör och ansvariga utgivare Camilla Jonsson.

– Det är problematiskt att en svensk tidning och svenska journalister trots detta ser ut att behöva fortsätta försvara sig i engelsk domstol. Men vi är övertygade om att våra publiceringar är baserade på korrekta fakta och har ett allmänintresse vilket i slutändan kommer leda till en framgångsrik utgång av målet, avslutar Camilla Jonsson.

 

 Presskontakter:

Erik Halkjaer, erik.halkjaer@reportrarutangranser.se

Jessica Ní Mhainín, jessica@indexoncensorship.org

 

Bild:
Erik Halkjaer, ordförande RSF Sverige, och Annelie Östlund, Realtid, vid ett seminarie kring SLAPP. Seminariet arrangerades i april 2022. Medarrangör var Europaparlamentet.
Foto: Katarina Carlsson