Inga journalister går fria från Kinas våldsamma vedergällningar

Dam med kinesisk flagga framför ansiktet i Hongkong

Reportrar utan gränser (RSF) vädjar till världens demokratier att göra allt för att få Kina att dra tillbaka de nyligen instiftade säkerhetslagarna i Hongkong. Med lagarna kan journalister dömas till livstid i fängelse eller till och med döden.

Den 30 juni godkände Kina de lagar som inskränker Hongkongbornas rättigheter och strider mot internationella överenskommelser. Med lagarna kan regimen utdöma livstidsfängelse, eller till och med dödstraff för ”omstörtade verksamhet”, ”terrorism”, och ”samverkan med främmande land”.

De nya säkerhetslagarna gäller även journalister, i alla världens länder. I Kina har de flesta av de 114 journalister och pressfrihetsförsvarare som för närvarande sitter gripna och fängslade, kvarhållits på liknande grunder.

– De här groteska reglerna, som dessutom är öppna för tolkning, ger inte bara regimen i Peking verktyg att trakassera och straffa journalister i Hongkong, utan kan också användas av Kina för att skrämma och hota nyhetsreportrar utomlands, säger Cédric Alviani, chef för RSF:s Asienkontor.

RSF uppmanar alla demokratiska stater att omedelbart försöka förhindra Fastlandskina från att kväva Hongkongs pressfrihet och etablera den nya globala medieordning som Kina stävar efter.

De nya lagarna är lika tvetydig och vag i sin kinesiska version, som i sin engelska. Den har trätt i kraft med omedelbar verkan och kan tillämpas på alla journalister som skriver om Hongkong, oavsett om de är baserade i Hongkong eller på annan plats, enligt artikel 38.

När det gäller rättegångar i Hongkong kan journalister dömas till livstidsfängelse, och även om ordet ”utlämning” aldrig nämns kan ett förbehåll i lagarna ge Kina möjlighet att genomföra rättegångarna i Fastlandskina.

I Fastlandskina kan brott mot den nationella säkerheten bestraffas med döden, enligt artikel 55. Genom lagen förbehåller sig Kina också rätten att vissa rättegångar hålls utan insyn av media och allmänheten, enligt artikel 41.

Med hjälp av dessa catch-all-lagar skulle till exempel journalisterna som gör satirprogrammet Headliner på Radio Television Hang Kong blivit dömda för omstörtande verksamhet, eftersom de varit hånfulla mot polisen. Financial Times Asienkorrespondent Viktor Mallet hade kunnat anklagas för uppvigling, istället för utvisning 2018 att ha modererat en debatt med en självständighetsaktivist, arrangerad av the Foreign Correspondents Club i Hong Kong.

Journalisterna Ma Kay-chung och Wong Kaho som anklagas för upplopp eftersom de rapporterat från den korta ockupationen av Lagstiftningsrådets byggnad förra året, skulle idag kunna anklagas för terrorverksamhet.

– Listan på hur tidigare tuffa tag mot journalister och medier i Hongkong med den nya lagen skulle kunna innebära långt hårdare straff kan göras lång. Som europeisk journalist går man inte heller säker. Värt att minnas är Gui Minhais öde. Sveriges regering bör agera mot Kina, inte bara för att få Gui Minhai fri, utan även för att stoppa de här nya livsfarliga, antidemokratiska lagarna som Kina nu infört i Hongkong, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige (RSF Sverige).

För att kunna verkställa den nya lagen planerar Fastlandskina att inrätta ett kontor för skydd av nationell säkerhet i Hongkong, enligt artikel 48, med ansvar för övervakning av media och utländska korrespondenters verksamhet, enligt artikel 54. Regimen planerar också att inrätta en kommitté för skydd av nationell säkerhet, enligt artikel 12, som verkar parallellt med de lokala domstolarna, enligt artikel 14, och därför fritt kan hota och övervaka journalister och deras källor.

Hongkong har sedan 2002 tappat 62 placeringar i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, från 18:de plats till nuvarande plats 80. Kina är ett av de värsta länderna i världen vad det gäller pressfrihet, rankat på plats 177 av 180.