Ingen förundersökning av brott mot mänskligheten gentemot Dawit Isaak

dawit_port_large_kalle_ahlse9n.jpg

Idag kom beslut att Åklagarmyndigheten inte inleder förundersökning i målet kring Dawit Isaak. Kammaråklagaren anser att brott inte går att utreda och lagföra.
– Det är ett svek mot Dawit, säger hans bror Esayas Isaak som var en av anmälarna i höstas.

– Många exileritreaner som vill hjälpa sina anhöriga fick hopp när vi gjorde anmälan. Nu kommer deras moral att sänkas när inte ens ett så här känt fall leder någonstans, fortsätter Esayas Isaak.

– Kammaråklagare Karolina Wieslander säger att saken inte går att utreda eftersom Eritrea inte lär vilja samarbeta. Skall man låta bli att utreda brott bara för att den misstänkte inte samarbetar, frågar sig Björn Tunbäck som arbetar med fallet för Reportrar utan gränser och fortsätter:
– Åklagaren anser också att en utredning skulle försvåra för UD att få Dawit fri. Efter snart två decennier är det ett svagt argument, särskilt när även utrikesministern sagt att Eritrea inte låtit sig rubbas.

Beslutet kommer efter den anmälan om brott mot mänskligheten som lämnades in 21 oktober 2020 av Dawits bror Esayas Isaak och Reportrar utan gränsers Björn Tunbäck.

Bakom anmälan står de svenska juristerna Jesús Alcalá och Percy Bratt och en rad internationella jurister, bland andra Nobelpristagaren Shirin Ebadi, FN:s förra människorättskommissarie Navi Pillay och Kanadas tidigare justitieminister Irwin Cotler. Polisanmälan riktar sig mot Eritreas president Isaias Afwerki, hans rådgivare, Eritreas utrikes-, justitie- och informationsministrar och tre generaler från armén och säkerhetstjänsten.

Åklagarens beslut är ett nederlag för the Rule of Law, Folkrätten och rättsstaten. Det är anmärkningsvärt att den högsta ansvariga för Sveriges åklagarväsende å ena sidan slår fast att här har vi att göra med ett brott mot mänskligheten och å andra sidan säger att vi inte behöver försöka utreda brottet.
– Påståendet att det skulle vara ”uppenbart att brottet inte går att utreda” är inte med sanningen överensstämmande. Hur kan något vara ”uppenbart” som inte ens blivit föremål för ett enda försök. Åklagarens ståndpunkt vore  befogad endast  om man hade försökt. Det har man inte gjort, eller det har man inte velat göra.
Det säger Jesús Alcalá, som arbetat med Dawits fall i 10 år.

Reportrar utan gränsers juridiska arbete för Dawit Isaak har pågått i över tio år i samarbete med advokat Percy Bratt och Jesús Alcalá. En första polisanmälan om brott mot mänskligheten lämnades in 2014. Dåvarande riksåklagaren Anders Perklev sade både vid den anmälan och en ytterligare anmälan 2016 att det fanns skäl att misstänka brott och saken kunde utredas av svenska myndigheter. Men efter att ha pratat med UD valde han att avstå. Han ansåg att en polisutredning kunde försvåra deras arbete att få Dawit Isaak fri.

Dawit Isaak och hans kollegor som greps i september 2001 är de journalister som hållits fängslade längst i hela världen. Alla oberoende medier i Eritrea har varit förbjudna sedan dess och landet har legat i botten av Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex sedan dess.
Vi har också drivit Dawit Isaaks sak inför Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter. Kommissionen krävde i sitt beslut 2017 att Dawit och hans kollegor omedelbart skulle släppas, att tidningsförbudet i Eritrea skulle hävas och att myndigheterna skulle förbereda sig på att betala skadestånd. Kommissionen slog fast att Eritrea bryter mot sex artiklar i den afrikanska människorättsstadgan.

Dawit Isaak kom till Sverige som 22-åring 1986. Här gav han ut sin första bok, Hopp, 1988. 1992 blev Dawit svensk medborgare.
Eritrea vann befrielsekriget mot Etiopien 1991 och blev självständigt 1993. Då återvände Dawit för att vara med och bygga upp sitt land. När han greps 23 september 2001 hade han bildat familj. Hans fru och tre barn tog sig till Sverige och har bott här sedan dess.
Efter över 19 år i fängelse har varken Dawit eller hans kollegor åtalats för något brott. De hålls isolerade och myndigheterna vägrar tala om var och tillåter inga besök. Allt detta bryter mot både internationell, afrikansk och eritreansk lag.

Polisanmälan inklusive namnen på de misstänkta och på de 12 internationella jurister som står undertecknat läser ni här.  

I oktober 2020 publicerade Reportrar utan gränser rapporten Dawit Isaak – samvetsfånge sedan 2001.

AM-156654-20 beslut
AM-156654-20 bilaga till beslut_Bortredigerad

 

English translation of decision by prosecutor January 12/ 2021

English translation of decision by prosecutor 12 Jan 2021