Ingen förundersökning angående brott mot mänskligheten i fallet med Dawit Isaak

Fängslade journalisten Dawit Isaak

-Ännu en gång har svensk åklagare visat sig oförmögen att utreda brott mot mänskligheten i Dawit Isaaks fall. De ger upp utan att ens försöka, Erik Halkjaer, ordförande i Reportrar utan gränser.

Reportrar utan gränser lämnade i höstas in en anmälan om brott mot mänskligheten, tortyr och påtvingat försvinnande riktad mot Eritreas president, flera av hans ministrar och höga militärer i Eritrea där Dawit Isaak sitter fängslad utan dom sedan snart 20 år. Bakom anmälan står också Dawit Isaaks bror Esayas Isaak, FN:s tidigare människorättskommissarie Navi Pillay, Kanadas förre justitieminister Irwin Cotler och Nobelpristagaren och advokaten Shirin Ebadi och flera andra internationella människorättsjurister.
I januari kom åklagarmyndighetens första beslut att inte inleda en förundersökning. Enligt åklagaren går brotten inte att utreda, främst för att Eritrea inte kommer att samarbeta.
Vi begärde att beslutet skulle omprövas. Överåklagare Lennart Guné meddelar idag att det inte finns skäl att ändra beslutet.
-Överåklagaren ger ingen som helst motivering till sitt beslut vilket framstår närmast som nonchalant med tanke på vilket allvarligt brott det gäller, säger Björn Tunbäck, Reportrar utan gränser.

Tidigare har Riksåklagaren slagit fast att det finns skäl att misstänka brott mot mänskligheten i Dawit Isaaks fall och att brotten visst kan utredas i Sverige. Däremot avstod Riksåklagaren för att inte riskera skada UD:s arbete för att förhandla fram en frigivning av Dawit Isaak. RÅ:s senaste beslut fattades 2016. Sedan dess har UD vid flera tillfällen förklarat att Eritrea inte låter sig rubbas. Därför författade Dawit Isaaks svenska juristteam en ny brottsanmälan i höstas.
-Vi kommer nu att arbeta för att Riksåklagaren på nytt skall ta upp saken, säger Björn Tunbäck.

Överåklagarens avslag 3285-21 beslut 280521 undertecknat