Interaktivt onlineverktyg öppnar upp för bred medverkan i Journalism Trust Initiative

Från och med mitten av september kan såväl medier som allmänhet vara med i processen att påverka och utforma det nya initiativet för kvalitetssäkring av journalistik. Denna offentliga konsultation möjliggörs genom ett särskilt onlineverktyg.

Reportrar utan gränser presenterade på onsdagen en hemsida jti-rsf.org som utförligt presenterar det nya verktyget för att testa och kvalitetssäkra journalistik, initiativet heter Journalism Trust Initiative (JTI).

På hemsidan kan alla som är intresserade studera, testa och kommentera verktyget. Medieföretag kan också utföra ett självtest genom att svara på de enkätfrågor om bland annat pressetik, ägarförhållanden och ekonomi som är grunden för JTI.

Den 18 oktober stängs kommentarsfälten då synpunkterna som kommit in förs vidare för bearbetning av de 120 journalister, redaktörer, pressombudsmän, dataexperter, NGO:s med flera som arbetat med projektet sedan maj 2018.

Målsättningen är att Reportrar utan gränser nästa år ska presentera ett fungerande digitalt system för att testa, kvalitetssäkra och i framtiden även lyfta fram de medieföretag som uppfyller merparten av kraven i det man kallar ”best practice”.

JTI-projektet har initierats av Reportrar utan gränser som nu utvecklar arbetet tillsammans med sina partners European Broadcasting Association (EBU), franska nyhetsbyrån AFP och medieorganisationen Global Editors Network (GEN).

Läs mer om JTI här