Internationell anmälan om Dawit Isaak till FN

Fängslade journalisten Dawit Isaak

Reportrar utan gränser anmäler Dawit Isaaks fall till FN:s arbetsgrupp mot påtvingade försvinnanden (UNWGAD). Anmälan sker i samarbete med Raoul Wallenbergcentret för mänskliga rättigheter i Kanada och stöds av en rad andra internationella organisationer. 

Utöver Reportrar utan gränser och Raoul Wallenbergcentret för mänskliga rättigheter står även bland andra PEN International, Committee to Protect Journalists (CPJ) och den panafrikanska människorättsorganisationen Defend Defenders bakom anmälan. Också de svenska juristerna Jesús Alcalá och Percy Bratt märks bland undertecknarna.

– Den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak och hans kollegor som fängslades i Eritrea 2001 är de journalister som suttit fängslade längst i världen och landet är bland de sämsta i världen vad det gäller pressfrihet. Genom anmälan hoppas vi öka trycket på regimen att släppa journalisterna och ta bort det totala pressförbud som råder i landet, säger Erik Halkjaer ordförande i Reportrar utan gränser i Sverige.

FN:s specialrapportör för Eritrea i FN:s råd för mänskliga rättigheter, Dr. Mohamed Babiker, välkomnar anmälan.

– Dawit Isaaks fall symboliserar inte bara hans och hans kollegors situation utan hundratals fångar i Eritrea som utan att ha ställts inför rätta fängslats av regimen för sina åsikters, eller tillskrivna åsikters, skull, säger Mohamed Babiker.

Hassan Shire leder Defend Defenders. Han säger att fallet inte bara handlar om straffrihet.

– Dawit Isaaks och hans kollegors påtvingade försvinnanden 2001 handlar inte bara om straffrihet i det enskilda fallet. Det försvårar arbetet i stort med att utkräva ansvar för kränkningar av mänskliga rättigheterna. Förakt för rättvisa får aldrig accepteras. Vi måste få veta var Dawit Isaak är, säger Hassan Shire.

– Dawit Isaaks fall är ett verkligt typexempel på de globala angreppen mot mediefriheten. Hans utsatthet och smärta är en ständig påminnelse om världens orättvisor och kräver att vi agerar, säger Irwin Cotler, fd justitieminister i Kanada och grundare av Raoul Wallenbergcentret för mänskliga rättigheter.

Anmälan syftar till att ställa den eritreanska ledningen till svars för sina grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Precis som sina kollegor hålls Dawit Isaak fängslad avskuren från all kontakt med sin familj, med advokater och konsulärt stöd som han har rätt till.

Dawit Isaak har i september i år suttit 21 år i fängelse. Sättet han fängslats på är uppenbart ett påtvingat försvinnande, enligt de kriterier FN:s arbetsgrupp mot påtvingade försvinnanden ställt upp.

Bakom anmälan står:
Raoul Wallenberg Centre for Human Rights (RWCHR)
Reporters Without Borders (RSF)
Committee to Protect Journalists (CPJ)
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
Parliamentarians for Global Action (PGA)
PEN International
Defend Defenders
Mr. Jesús Alcalá (Swedish Legal Counsel)
Mr. Percy Bratt (Swedish Legal Counsel)