JK lägger ned förundersökning mot poliser som omhändertog journalister

Ulrika Hyllert SJF oh Erik Haljkaer RSF Sverige

Det var i juli 2022 som Reportrar utan gränser, RSF Sverige, och Svenska Journalistförbundet, SJF JK-anmälde polisen. Detta efter att två journalister omhändertogs i samband med en demonstration.
Reportrar utan gränser är mycket kritiska till att Justitsiekanslern, JK, inte väcker åtal.

I anmälan var RSF Sverige och SJF inte bara kritiska till själva bortförandet. Polisen visade också bristande respekt för källskyddet, något som också lyftes i anmälan. Journalisterna fick frågor om hur de kände till att manifestationen skulle äga rum, vilket journalisterna uppfattade som ett sätt att efterforska källor. De tvingades också lämna ifrån sig kamera och mobiltelefon i samband med bortförandet.

– Den typen av agerande mot journalister är en sådan uppenbar kränkning av källskyddet och journalisters möjligheter att arbeta, och hör inte hemma i en demokrati. Det är snarare sådant som vi ser i länder där pressfriheten är långt sämre än i Sverige, sa Erik Halkjær, dåvarande ordförande för Reportrar utan gränser Sverige i samband med anmälan.

På Bilden Erik Halkjaer, dåvarande ordförande RSF Sverige och Ulrika Hyllert, ordförande SJF, i samband med anmälan till Justitiekanslern i juli 2023.

Foto: Journalistförbundet