Journalister hotade för att ha undersökt politisk vapenhandel

Matej Surc och Blaz Zgaga har utsatts för en ovanligt aggressiv förtalskampanj som kombinerar förolämpningar med direkta dödshot sedan hemsidan Politikis som stöder Sloveniens Demokratiska Parti (SDS) publicerade en artikel som kritiserar deras böcker. Det satte igång en störtflod av anonyma hot mot journalisterna och deras familjer. Trilogin med titeln “I statens namn” beskriver hur tusentals ton vapen och ammunition sålts under jord på de forna jugoslaviska slagfälten under 1990-talet, vilket bröt mot FN:s sanktioner och genererade miljoner i vinst. Enligt deras undersökning var Slovenien ett logistiskt centrum för förvaring och transport av vapen.

De påstår att Sloveniens dåvarande försvarsminister Janez Jansa (som senare blev premiärminister) och den tidigare inrikesministern Igor Bavcar var huvudansvariga för handeln, men att högt uppsatta tjänstemän inom militären och underrättelsetjänsten också var inblandade. Reportrar utan gränser uttrycker sitt fulla stöd för Matej Surc och Blaz Zgaga. Deras undersökning av vapenhandeln under balkankriget satte igång en debatt i ett ämne i allmänhetens intresse, både nationellt och internationellt. Slovenska och europeiska politiker kan inte sägas bekämpa straffriheten för de brott som begåtts under kriget om de vägrar erkänna sin egen roll i vapenhandeln.

Vi uppmanar de ansvariga för sidan Politikis och andra hemsidor att göra sig av med de kommentarer som hotar de två journalisterna till livet, då sådana kommentarer inte skyddas av yttrandefriheten. Hemsidornas administratörer måste också öppet fördöma sådana kommentarer. Vi uppmanar också Sloveniens myndigheter att omedelbart tillsätta en utredning för att få reda på vilka som är ansvariga för de hot som gömmer sig bakom kodnamn. Säkerhetstjänsten har de tekniska resurser som krävs, och måste utnyttja rätten att använda dem. De ansvariga måste åtalas och straffas.

Reportrar utan gränser uppmanar också alla politiska partier, i synnerhet SDS, att öppet ta ställning för mediernas rätt att undersöka Sloveniens roll i balkankriget. Det kan inte fortsätta vara ett tabu i Slovenien, särskilt inte sedan landets medlemskap i EU. Blaz Zgaga mottog liknande hotelser efter att ha hjälpt den finska journalisten Magnus Berglund göra ett tv-program för den finska tv-stationen YLE i september 2008 där premiärminister Jansa tillsammans med andra regeringstjänstemän mottog mutor från den finska vapenproducenten Patria i utbyte mot köp av pansarfordon.