Journalister riskerar bli måltavlor i Ukraina

Foto: ARIS MESSINIS / AFP – Bombningar nära staden Kharkiv den 24 februari 2022

Med ryska trupper på ukrainskt territorium riskerar journalister bli måltavlor. Reportrar utan gränser (RSF) uppmanar de stridande parterna och internationella organisationer att säkerställa att journalister skyddas.

 De journalister som nu rapporterar ifrån, och bevittnar, den pågående ryska invasionen av Ukraina, riskerar att drabbas av skottlossning och bombardemang i hela landet. Några korrespondenter har redan lämnat fronten av rädsla för att bli omringade och inte kunna ta sig ut.

Andra journalister som kan komma att vilja evakueras riskerar att bli strandsatta, liksom civilbefolkningen särskilt i Kharvir och Kherson, i östra och södra Ukraina. Fler än 1 000 utrikeskorrespondenter har varit på plats de senaste dagarna, enligt siffror från den ukrainska armén som utfärdar ackrediteringarna.

Enligt officiella källor i USA ska Ryssland ha en dödslista med namn på personer som ska dödas. Några namn har inte offentliggjorts, men det ska finnas journalister på listan.

– Vi känner till väl till de ryska metoderna. Journalister är regimens främsta mål. Det såg vi till exempel när Krim annekterades 2014 och i de territorier som då, med stöd av Ryssland, ockuperades av Donbass-separatisterna. Under konflikten i Donbass, 2014-2016, dödades tio ukrainska journalister, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

RSF uppmanar både de ryska och ukrainska myndigheterna att respektera sina internationella åtaganden när det gäller skydd av journalister i väpnade konflikter. Dessa skyddsåtgärder ska upprätthållas och de länder som har ambassader i Ukraina bör vara beredda att bevilja ukrainska journalister asyl vid behov.

FN:s säkerhetsråds resolution 2222, som antogs 2015, och internationell humanitär rätt beskriver hur journalister i händelse av väpnad konflikt ska skyddas på samma sätt som alla civila.  Det gäller också inbäddade journalister. RSF påminner om att Ryssland är en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd och att resolutionen gäller även dem.

Officiell censur av information relaterad till denna ”särskilda operation”

Kriget utspelas även på informationsområdet. Många rykten cirkulerar. Minst två ukrainska medier har de senaste dagarna varit måltavla för cyberattacker. De är Kanal 5, en tv-kanal som ägs av förre presidenten Petro Poroshenko, och Kiyv Post, en engelskspråkig tidning som ägs av en affärsman nära regeringen, Adnan Kivan.

I Ryssland har myndigheterna infört officiell censur av information relaterad till vad regimen kallar den pågående ”särskilda operationen”. Medierna är ”skyldiga att endast använda information och data från officiella ryska källor”,varnade Roskomnadzor, den ryska medietillsynsmyndigheten som av RSF klassificerats som en av ”pressfrihetens värsta fiender” . De medier som inte lyder detta riskerar åtala för att de sprider falsk information.

Denna nya fas är bara ytterligare ett steg i de ryska myndigheternas utspel under de senaste veckorna. Reportrar utan gränser varnar för ytterligare försämringar inom den närmaste framtiden.

Ryssland rankas på plats 150 av 180 i RSF:s Pressfrihetsindex. Ukraina ligger på plats 97.