Journalistförbundet och Reportrar utan gränser Sverige JK-anmäler polisen

Ulrika Hyllert SJF oh Erik Haljkaer RSF Sverige

Journalistförbundet och Reportrar utan gränser Sverige har idag gemensamt skickat in en anmälan till Justitiekanslern med anledning av polisens agerande mot två journalister. Organisationerna har tidigare fördömt polisens agerande då journalisterna fördes bort av polis i samband med att de bevakade en klimatmanifestation i centrala Stockholm.

– Polisens agerande är helt oacceptabelt och inte förenligt med grundlagen, det behöver utredas ordentligt. För oss är det uppenbart att polisen gjort en rad allvarliga fel och därför går vi vidare och anmäler polisen till JK. Vårt mål är att det här aldrig ska hända igen, säger Ulrika hyllert, ordförande för Journalistförbundet.

Organisationerna är inte bara kritiska till själva bortförandet. Polisens bristande respekt för källskyddet är också en fråga som lyfts i anmälan. Journalisterna fick frågor om hur de kände till att manifestationen skulle äga rum, vilket journalisterna uppfattade som ett sätt att efterforska källor. De tvingades också lämna ifrån sig kamera och mobiltelefon i samband med bortförandet.

– Den typen av agerande mot journalister är en sådan uppenbar kränkning av källskyddet och journalisters möjligheter att arbeta, och hör inte hemma i en demokrati. Det är snarare sådant som vi ser i länder där pressfriheten är långt sämre än i Sverige, säger Erik Halkjær, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige.

I anmälan skriver organisationerna sammanfattningsvis att polisens agerande är i strid med de principer som finns i tryckfrihetsförordningen om anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och källskydd. De åtgärder som vidtagits har hindrat journalisterna i deras yrkesutövning på ett sätt som inte är förenligt med svensk grundlag. Organisationerna har haft ett möte med polisen och redogjort för uppfattningen. Journalistförbundet och Reportrar utan gränser välkomnar en prövning av anmälan.

 

Foto: Journalistförbundet

200704 Jk-anmälan polisingripande