Journalistiken i fokus under försvarets bevisning

Den fortsatta rättegången blev en diskussion om journalistisk etik och kring bevisningen om de båda åtalades uppdrag i Etiopien. Både Phillip Ittner, Voice of America och CBS, och Adrian Blomfield, Daily Telegraph, har lång erfarenhet som utrikeskorrespondenter och vittnar om hur journalister arbetar i konflikt- och krigsområden.

– Viktigast är att vara en neutral observatör, att  tala med alla sidor och inte bli känslomässigt engagerad. Jag har aldrig träffat de åtalde men jag har sett deras reportage och de ser ut att vara professionellt gjorda med hög standard, säger Blomfield.

Även Blomfield berättar, likt de andra vittnena, att journalister ibland måste ta sig in på förbjudna platser för att kunna berätta en historia. Blomfield har själv gjort det. Men han påpekar också skillnaden mellan att vara, som han själv, fast anställd eller att arbeta som frilans.

– Frilansare åker ofta till småkonflikter där inga journlaister är. Jag skulle också åkt dit som frilans, säger Blomfield.

Efter Blomfields utfrågning går förhöret över till Ittner som definierar journalstikens etik.– Att objektivt leverera information och sanning, säger Ittner.

Han berättar att han gör vad som krävs för att få ut en histoia till allmänheten, utan att för den skull hjälpa någon part. Efter de båda vittnenas förhör visar den etiopiska advokaten en video, den inleds med ett Skype-samtal från ett hotell i Nairobi den 8 juni. De båda åtalade, Schibbye och Persson planerar sitt reportage, där Johan både nämner Africa Oil och ONLF-gerillan.

– Motbjudnade i sitt sätt hanterar människoliv, säger Johan om ONLF-gerillan i videon. Martin säger även i filmen att det var genomtänkt att ta sig in illegalt, att det var det bästa sättet. Efter vittnesförhören, där fokus låg på journalistik i krig och konflikt, och filmvisningen är försvaret klara med sin bevisning. Slutpläderingen kommer hållas den 21 december då kommer även domen i ansvarsfrågan falla. Dock kommer straffet eventuellt meddelas senare.

Vittnesförhören med Mattias Göransson, chefredaktör på tidningen Filter, och Magnus Laupa, ägare av bildbyrån Kontinent, startade på eftermiddagen den sjätte december i Addis Abeba. Åklagaren hävdar först att Mattias Göransson befunnit sig i Etiopien sedan i somras och vill diskvalificera honom. 

– Jag har aldrig varit i Etiopien, jag kom igår, säger Göransson till domaren.

Han berättar sedan att de fängslade svenskarna kom till Etiopien på grund av ett svenskt företag som arbetar i landet, Martin och Johan skulle åka till Ogaden.

– Sista gången jag hörde från dem var ett telefonsamtal i juni, det var ett kort samtal där de berättade att de var sena att passera gränsen och att de behövde mer ”guys with guns”, säger Göransson.

Han berättar att det inte är ovanligt att journalister tar sig in i förbjudet område, istället är det ett faktum. 

– Så länge det är en del av deras berättelse, även om det innefattar gerillagrupper, så ska man självklart rapportera om det, säger Göransson.

På frågan om kopplingen till terrorism svarar Göransson, att syftet att leta fakta aldrig ändrades under deras resa. Domaren frågar även om inte Martin och Johan inte kunde ha bett om tillstånd för att göra sitt reportage.

– Det är en bra idé, jag ska fråga för deras räkning om du släpper dem, svarar Göransson, vilket gör att domaren, enligt Omvärlden, blir förnärmad och säger att han inte tolererar provokation.

Svenskarnas advokat Thomas Olsson är nöjd efter dagen.

-Som försvarare kan man ju inte annat än gilla när frågorna handlar om allt annat än åtalet, säger Olsson.

Ambassadör Jens Odlander konstaterar efter de långa förhandlingarna att han litar på försvaret och tror att det håller. Åklagaren frågar nästa vittne, Magnus Laupa, hur han ställer sig till terroristreportage.

– Det var aldrig deras syfe att göra, svarar han.

Fokus under utfrågningen är om Lundin Oil, och på svenskarnas vinkel på deras reportage, trots att åtalet gäller terrorism. Åklagaren frågar om det är Lundin Oil som våldtar kvinnor i Ogaden.

– Jag kan inte spekulera i det, säger Laupa.