Julian Assange får inte utlämnas till USA

Julian Assange får inte utlämnas till USA. Det beskedet kom från domstolen i London, Storbritannien idag. Domaren Vanessa Baraitser anser att en utlämning skulle innebära en risk för Assanges hälsa. Assange nekades under onsdagen frigivning mot borgen. Domaren motiverade beslutet med att han tidigare brutit mot borgensbestämmelserna när han valde att ta sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London. 

Assangesidan har in i det sista vädjat till USA:s avgående och tillträdande presidenter att Assange ska benådas.Enligt brittisk lag och internationella konventioner får ingen utlämning ske om orsaken är politisk.

Skälen till att Assange inte kan utlämnas är hans mycket dåliga psykiska hälsa, kombinerat med risken för att han isoleras i amerikanskt fängelse. Detta sammantaget gör att risken för att han begår självmord är överhängande, sa Baraitser. Den amerikanska regeringen väntas överklaga beslutet och processen kan komma att ta flera år.

Reportrar utan gränser har upprepade gånger fördömt rättegången, som utgör ett hot mot journalister världen över. Den 31 december 2020 lämnade Reportrar utan gränser in 108 000 namnunderskrifter till den brittiska regeringen med en vädjan om att inte utelämna Julian Assange till USA. När Reportrar utan gränser, tillsammans med Julian Assange partner Stella Moris, försökte lämna in underskrifterna den 7 september vägrade regeringen ta emot dem eller att ens erkänna att de efteråt tagit emot dem per e-post. Denna gång har underskrifterna åter skickats in med e-post, till premiärministern liksom till statsråden för utrikes-, justitie-, handels- och inrikesfrågor.

– Det här var oväntat, att man anger hälsoskäl, säger Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser Sverige, som poängterar att Julian Assange inte är fri än. I en överklagansprocess måste han sitta kvar, vilket ytterligare spär på hälsoriskerna. Men det som kan hända är att Joe Biden som ny president kan göra ett ingrepp och ta tag i den här luckan i lagen där journalister och visselblåsare hotas. Pressfriheten i USA är under all kritik. Reportrar utan gränser har lämnat en rad punkter där vi tycker Joe Biden har möjlighet att stärka pressfriheten, där en av punkterna handlar om just det här, att stärka skyddet mot visselblåsare.

–  Om Joe Biden menar allvar finns det en sannolikhet att han stärker det här skyddet mot visselblåsare och därmed också Julian Assange skydd, säger Erik Halkjaer.

Läs mer på vår engelska webbplats.

Domen, på engelska

USA och Storbritannien rankas på 45:te respektive 35:te plats av 180 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.