Juridisk osäkerhet hotar pressfriheten i Tunisien

– Att använda repressiva lagar ärvda från Ben Alis regim hotar att försvaga entusiasmen efter revolutionen, säger Reportrar utan gränser.

– Vissa artiklar i strafflagen används olagligt för att fälla journalister och bloggare, trots att de är ogiltiga i den nya presslagen, lag 115.

Reportrar utan gränser beklagar att Nabil Karaoui bötfälls, efter att ha sänt den animerade filmen ”Persepolis” sin kanal Nessma TV den 3 maj. Domen strider mot bestämmelserna i den nuvarande presslagen som bland annat betonar proportionalitet. Trots att en stark kampanj för tillämpning av lag 115 så baserade domarna sin dom på en paragraf av strafflagen som förbjuder publikation av ”störande av allmän ordning och hot mot ordentlig moral”. Islamistiska demonstranter dömdes för att ha attackerat TV-stationens lokaler och Nabil Karaouis hem. Reportrar utan gränser anser att dessa böter är för låga, och hänvisar till lag 115 som föreskriver straffrättsliga påföljder för angrepp på journalister.

– Dommarna väcker farhågor om ett tudelat rättsväsende och en farlig brist på rättssäkerhet. Journalister kan fortfarande dömas i Tunisien under ordningslagen, säger Reportrar utan gränser. Upprepad användning av strafflagen gör det ännu mer nödvändigt att tillämpa presslagen i alla frågor som rör pressfrihet och yttrandefrihet.

Samma strafflag användes i rättegångarna mot Nasreddine Ben Saida, utgivare av tidningen Attounisia, efter att ha publicerat en bild på en välkänd fotbollsspelare som omfamnar en naken modell. Samma straff tillämpades mot Jabeur Mejri och Ghazi Beji, två tunisiska internetaktivister som dömdes 28 mars till sju och ett halv års fängelse var. De två män, kända ateister, anklagades för att ha publicerat en karikatyr av profeten Muhammed på internet. Jabeur Mejri har lämnar in ett överklagande, som kommer att behandlas 14 maj av en domstol i staden Monastir. Ghazi Beju har flytt landet för att undgå åtal och är för närvarande i Europa där han söker politisk asyl. Dömd i sin frånvaro, har han inte rätt att överklaga.

Reportrar utan gränser uppmanar till ett omedelbart frisläppande av Jabeur Mejri, som är häktad sedan 28 mars, och att åtalet mot honom och mot Ghazi Beju läggs ner. Deras fall belyser behovet av rättsliga bestämmelser som garanterar åsikts- och yttrandefrihet på internet. Efter att UNESCO ordnat stor internationell konferens på pressfrihetens dag 3 maj i Tunisien, måste den tunisiska regeringen fortsätta sin reform av mediesektorn och säkerställa tillämpningen av lagarna 115 och 116 för att garantera pressfriheten.

Ett statligt initiativ till ett nationellt samråd om medierna i syfte att ändra de två lagstiftningarna bör inte försena genomförandet av lagstiftningen som är mer i linje med internationella normer än lagarna under Zine Al-Abidine Ben Alis tid. Det är inte lämpligt att en domare ska kunna välja och vraka vilka lagar som de vill tillämpa. Lagar 115 och 116 skyddar yttrandefriheten.

Alla ändringar bör vara förenliga med internationella normer och åtagande och leda till ett bättre skydd åtföljt av en omfattande reform av rättsväsendet.