Kandidat till nobelpriset ser Dawit Isaak som generalfall i kampen för yttrandefrihet

– När man hör talas om en journalist, eller konstnär, som fängslats på grund av sitt arbete är det naturligt att föreställa sig att det är en själv som har fängslats, säger han.

I ljuset av utgivningen av Dawit Isaaks texter diskuterar den somaliske nobelpristagarkandidaten Nuruddin Farah och publicisten Arne Ruth under rubriken Afrika, Demokrati och Dawit Isaak på Dagens Nyheter debattorg klockan 10.10 den 23 september 2010. Nuruddin Farah beskriver hur Eritrea bara är ett av många länder i regionen där människor förtrycks för sina åsikters skull. Därför blir Dawit Isaaks fall ett generalfall i den internationella kampen för yttrandefrihet och den utgivning av hans böcker som sker i Afrika och Europa har därför ett genomslag på en mycket bredare front.

Publicisten Arne Ruth talar om att svenska regeringens utmålar Dawit Isaak som ett högprioriterat fall. Men att verkligheten ser ut på ett annat sätt.– Carl Bildt påstår att Dawit Isaaks fall är prioriterat men inte en av de senaste 180 punkterna på hans blogg behandlar fallet. Det ger en bild av hur den faktiska verkligheten ser ut, säger han.

Läs mer: http://www.dn.se/dnbok/dn-slar-upp-monter-pa-bokmassan-1.1175821