Ny rapport: Kinas globala mediestrategi – inget stopp för kinesiska attacker på svenska journalister

Skärmdump från videoklipp

I mars 2019 krävde Reportrar utan gränser (RSF) att Kinas ambassadör i Sverige skulle sluta attackera journalister och medier i Sverige. Sedan dessa har attackerna fortsatt. Det ökande hotet mot svenska medier är en tydlig del av det kinesiska kommunistpartiets agenda, som inkluderar förtryck av fria medier i bland annat Europa.

Read the report in English here

Sedan ambassadör Gui Congyou tillträdde sin tjänst som Folkrepubliken Kinas ambassadör i Stockholm i slutet av 2017, har han kallats upp till det svenska utrikesdepartementet fler än 40 gånger på grund av sina hätska angrepp på svenska medier och journalister. Han har till och med gått så långt att han hotat Sveriges kulturminister Amanda Lind i försöken att hindra henne från att dela ut ett pris vid Svenska PENs utdelning av Tucholskypriset.

Se rapporten som film istället: 

Kina rankas som nummer 177 av 180 länder i RSFs pressfrihetsindex — 120 journalister och bloggare sitter fängslade under hemska förhållanden. Det kinesiska kommunistpartiet styr landet med järnhand. Xi Jinping, Folkrepubliken Kinas president, har under sin tid vid makten förstärkt sin kontroll av landets medier och fortsatt att utveckla företrädaren Hu Jintaos arbete med att utvidga Kinas nätverk av korrespondenter.

Xinhua, Kinas officiella nyhetsbyrå med 180 utlandsbyråer, statstelevisionen CCTV och China Daily, den officiella engelskspråkiga tidningen med sina 500 anställda, hjälper till att sprida kommunistpartiets ideologi globalt. Det är varje kines uppgift att bidra till den spridningen.

Det är mot bakgrund av regimens vilja att sprida sitt budskap som man ska förstå ambassadörens försök att påverka svenska medier och hans bryska metoder.

— Det som ambassadören gör i Sverige ligger i linje med det som ambassadören blivit ålagd att göra. Han ska bevaka Kinas intresse och föra ut dess röst i världen förklarar Björn Jerdén, chef för Asienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet.

Varför Sverige?

— Sverige är ett tacksamt mål eftersom det är väldigt uttalat när det gäller mänskliga rättigheter. Där många frågor som rör försvaret av mänskliga rättigheter också gäller de problem som finns i Kina, förklarar Jerker Hellström, projektledare för Asien- och Mellanösternprojektet vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

Jerker Hellström fortsätter:

 —Sverige är en liten ekonomi som samtidigt är intressant för Kina. Därför ligger det i Kinas intresse att ändra på den bild som ges av Kina. I förlängningen kan man se se att det skulle underlätta för möjligheter till förvärv i Sverige och annat ekonomiskt utbyte.

Fallet med Gui Minhai, den svensk-kinesiska författaren och förläggaren som kidnappades av kinesiska agenter i Thailand 2015 och som sitter fängslad i Kina, är som ett rött skynke för den kinesiska regimen och Kinas ambassad i Stockholm. Fallet är extra känsligt eftersom även Europeiska unionen har engagerat sig i fallet. Ambassaden tillämpar en slags anfall-är-bästa-försvars-taktik:

— Nu försöker man att vända på det och kritisera Sverige istället, konstaterar Björn Jerdén.

Attacker mot svenska medier

Journalister, forskare, politiker och opinionsbildare som sysslar med Kinafrågor utsätts ofta för påtrycknings- och påverkningskampanjer. Dessa kan ta sig olika uttryck, dels kan det röra sig om skriftliga uttalanden på kinesiska ambassadens hemsida, dels kan det röra sig om brev eller e-post som skickas direkt till en journalist eller en redaktion.

Sedan Gui Congyou utsågs till ambassadör har attackerna ökat i omfattning och i intensitet. Under sommaren och hösten 2018 kunde man notera en markant ökning, mellan juni och oktober gjorde ambassaden 36 kritiska uttalanden om svenska myndigheter och svensk media.

— De ringde från kinesiska nummer till ett par av redaktionens medlemmar och till redaktionen. En person fick mänsklig avföring skickad i ett brev till sitt hem. Några personer med koppling till redaktionen upplevde att det stod personer med kinesiskt utseende utanför deras portar, berättar Micke Lindgren, tidigare producent på satirprogrammet Svenska Nyheter, på SVT, om de kinesiska reaktionerna på ett inslag som sändes hösten 2018.

Upprinnelsen var att polisen, i september 2018, avvisade några kinesiska turister från ett vandrarhem i Stockholm. Turisterna hade bokat fel datum och kamperade i vandrarhemmets lobby. Ett videoklipp där turisterna ligger på backen och skrikande och gråtande anklagar polisen för övervåld och brist på medmänsklighet läggs ut i sociala medier.

Reaktionerna låter inte vänta på sig. Det hörs ett ramaskri ändå från Kinas huvudstad Beijing till den kinesiska ambassaden i Stockholm. Beskickningen anklagar Sverige för att inte respektera mänskliga rättigheter och kräver en noggrann granskning och kompensation för de drabbade turisterna. Dessutom ska poliserna straffas. Ambassaden gör ett uttalande:

The Embassy and Ministry of Foreign Affairs of China have made solemn representations to the Swedish government respectively in Stockholm and Beijing, stressing that what the police had done severely endangered the life and violated the basic human rights of the Chinese citizens, kinesiska ambassadens hemsida 15 september 2018.”

Med utgångspunkt från den här incidenten gör Svenska Nyheter ett inslag dubbat på kinesiska, som läggs ut på sajten Youku, den kinesiska motsvarigheten till Youtube. Programmet är gjort som en guide för kinesiska turister och visar hur de ska uppföra sig i Sverige.

På ett kränkande sätt får tittarna veta att man inte ska bajsa utanför historiska byggnader eller vid matbordet och att man måste tvätta händerna efter att ha bajsat. Inslaget orsakar häftiga kinesiska reaktioner mot redaktionen. Micke Lindgren anser i efterhand att de gått för långt och att det rörde sig om “kulturell okänslighet”.

— Programledaren och flera andra medarbetare som var knutna till programmet överflödades av hat och hot och förolämpningar. Det var allt från bajsskämt till mordhot, säger Micke Lindgren.

Själv tyckte han att det hela mest var olustigt, men kan kände inte någon rädsla för egen del. Däremot var han orolig för sina medarbetare och ställer sig väldigt kritisk till hur SVT:s ledning hanterade situationen. Tre svensk-kinesiska föreningar, som känt sig kränkta av Svenska Nyheters inslag, begärde att få träffa SVT. Mötet ägde rum på redaktionen:

– Det var väldigt olämpligt att jag och några i redaktionen sattes att ta det här mötet direkt med de här företrädarna när man ju kände till läget och hur det var med tanke på ambassadens upprörda tongångar. Vi visste inte om de hade några kopplingar till ambassaden, säger Micke Lindgren.

Han ser en stor risk att medier skulle kunna ge efter för påtryckningar av det här slaget:

– Det är en mycket sårbar punkt. Alla människor är sårbara. Det räcker med att nå en person i ansvarsställning med påverkan för att man ska undvika ett ämne eller en vinkel, säger Micke Lindgren.

Karin Olsson, Expressens kulturchef och ställföreträdande ansvarig utgivare, anser att det är viktigt att påtala “att hot och utpressning är oacceptabelt i Sverige. Du kan inte låta som en maffialedare om du är ambassadör i Sverige”.

Hennes tidning Expressen har också utsatts för olika former av attacker och påverkan från ambassaden. Karin Olsson berättar om det första brevet:

— Jag trodde att det var ett skämt, att det bara var någon som utgav sig för att vara från kinesiska ambassaden. För tillvägagångssättet var så ovanligt för en ambassad. De använde ett språkbruk som att “er rapportering är oacceptabel och lögnaktig”.

Karin Olsson kritiserar att ambassaden hänger ut personer som man inte gillar och sprider ut lögner om dem på ambassadens hemsida. Detta har drabbat både Expressenmedarbetaren Jojje Olsson och den fängslade förläggaren Gui Minhai:

 — Jojje Olsson har blivit smutskastad och även förläggaren. Ambassaden har spritt lögner om hans tid i Sverige och om hans bakgrund i Kina.

Ingen på Expressen har oroat sig för sin säkerhet till följd av ambassadens agerande. Däremot finns det en befogad rädsla att personer ska nekas visum till Kina. Det finns fall då reportrar nekats visum.

Hot inte bara mot journalister

I november förra året, när Gui Minhai tilldelades Svenska PENs Tucholskypris i sin frånvaro, väckte det ont blod hos Gui Congyou. Han utsatte Svenska Pens ordförande Jesper Bengtsson för hätska förtals- och hotelseangrepp. Dessutom hotade ambassadören prisutdelaren, som inte var någon annan än Sveriges kulturminister Amanda Lind, med att hon inte skulle få visum om hon inte drog sig ut prisutdelningen. Men Amanda Lind böjde sig inte för hotet.

Tantrum diplomacy

Hellström definierar den kinesiske ambassadörens strategi som ”tantrum diplomacy”:

—Det kan man översätta med vredesutbrottdiplomatik där man som representant för en myndighet, nyhetsorganisation eller annat ska oroa sig över att det man säger helt enkelt kommer att leda till ett vredesutbrott. Exempelvis, uttalanden på ambassadens hemsida och att man därför anpassar det man säger. Det är självcensur! Det är helt enkelt det som är målsättningen, konstaterar Jerker Hellström.

Han anser att strategin inte fungerar särskilt bra. Den får snarare den motsatta effekten. En mätning som gjorts av PEW Research Center visar att förra året hade 70 procent av svenskarna en negativ bild av Kina. Året innan var det 52 procent.

Samtliga personer som intervjuats för den här rapporten var av samma åsikt, att attackerna snarare lett till en negativ bild av Kina.

Samtidigt ska man vara medveten om att mycket av ambassadörens agerande i Sverige ska betraktas som signalpolitik. Syftet är att visa för den kinesiska regimen att ambassadören aktivt sprider det kinesiska kommunistpartiets budskap. Ur partiets synvinkel kan ambassadörens agerande framstå som väldigt framgångsrikt med tanke på att han fått så mycket utrymme i svensk media.

I mars 2019 krävde Reportar utan gränser att Kinas ambassadör i Sverige skulle sluta trakasserar medier i Sverige. Sedan dess har attackerna inte bara fortsatt, utan även blivit fler. Reportrar utan gränser välkomnar att den svenska regeringen kallat ambassadören till sig, men hittills utan resultat. När ambassadören attackerar media, attackerar han också pressfriheten, i Sverige, det land som har världens äldsta tryckfrihetsförordning, rankat på plats 3 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.

Hur hanterar man den här typen av påtryckningar?              

Jag tror att det är väldigt viktigt att EU agerar gemensamt i det här fallet. Tack och lov har Tyskland varit väldigt ledande i det här arbetet, Karin Olsson, Expressen.

Låt säkerhets- och kommunikationsavdelningarna hantera det

Micke Lindgren, fd producent, Svenska Nyheter, ger följande råd:

Låt säkerhets- och kommunikationsavdelningarna hantera hot och påtrycknings- och påverkningsförsök att styra innehåll i ett inslag. Det får aldrig vara redaktions uppgift. På så vis undviks stress, men framför allt är det ett bra sätt att försäkra sig om den journalistiska integriteten på en redaktion.    

Minska medieutrymmet 

Den kinesiska ambassadören har fått väldigt mycket med utrymme i samband med sitt agerande. Så  jag har fått anledning till lite självreflekterande kring om det är rimliga proportioner, säger Charlotta Friberg, chef för riksnyheterna på SVT.

Bibehåll ett öppet medielandskap

Björn Jerdén, UI, poängterar genom att värna om tryck- och pressfrihet kan man motverka manipulationer från, Kina och andra regimer:

— Det är svårt för Kina att påverka media i ett land där det finns ett öppet medialandskap.

Samarbete mellan myndigheter och myndigheter

— Ha en öppen dialog mellan redaktioner mellan redaktioner och myndigheter. Se till att det finns en vetskap om det som sker och att man inte hanterar det på egen hand, säger Jerker Hellström, FOI.

Han tycker även att man ska kartlägga hur ambassaden tar kontakt med olika redaktioner. Dessutom tillägger Jerker Hellström att vi måste vara “tydliga med att det råder yttrandefrihet i Sverige” och att det faktiskt är inskrivet i grundlagen och gäller för alla svenska medborgare.

 

Personer som intervjuats i den här rapporten:

Micke Lindgren: komiker, regissör och tidigare producent för Svenska Nyheter, på Sveriges television (SVT).

Karin Olsson: kulturchef och ställföreträdande ansvarig utgivare, Expressen.

Jerker Hellström: projektledare för Asien- och Mellanösternprojektet på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Erik Petersson: journalist, P1 Medierna, SR.

Håkan Holmberg: journalist, Uppsala Nya Tidning.

Björn Jerdén: chef för Asienprogrammet, Utrikespolitiska institutet.

Lars Ströman: ledarskribent, Nerikes Allehanda.

Charlotta Friborg, chef för riksnyheter, SVT.

 

Källor:

Utrikespolitiska Institutes rapport: Chinas propaganda campaign in Sweden, 2018–2019

Expressen: Så ska Kinas medier manipulera världen

Den kinesiska ambassadens hemsida

BBC: Why Sweden and China has fallen out so badly

PEW Research Center: Attitudes Toward China 2019 

The Guardian:  China accuses Sweden of violating human rights over treatment of tourists 

RSF-rapport: China’s pursuit for a new world media order

RSF-pressmeddalande: Kinas ambassadör i Sverige kan inte påverka svensk media

SVT: Om Interneringslägren i Xinjiang

SVT: Svenska Nyheter: Svenska nyheter ber om ursäkt efter satir om kineser

SVT: Svenska Nyheter: Inslaget om kineser

 

Research och produktion: Urban Hamid och Bilbo Göransson

Producerad av: Reportrar utan gränser Sverige

Denna rapport var möjlig genom bidrag från Sätila Foundation

 

Februari 2020, Stockholm