Kommentar om Mohammed gav 13 månaders fängelsestraff

arton44662-f3934.jpg

– Nisanyans fängelsestraff är en grov kränkning av yttrandefriheten och sänder ut ett hotfullt budskap till andra journalister och bloggare. Det är oacceptabelt, säger Reportrar utan gränser.

 Domen bör upphävas efter ett överklagande. Att undertrycka kritiska röster mot islam har ingen plats i ett sekulärt land som Turkiet. 

– Vi har ofta hyllat det faktum att flera Turkiets tabun gradvis försvagats, men demokratin kommer inte gynnas om de ersätts med religiös censur.

Reportrar utan gränser tillägger:

– Vi uppmanar lagstiftarna att upphäva artikel 216-3 i strafflagen, den drakoniska bestämmelsen som ligger till grund för de ökande antal åtal. 

Nisanyan fälldes under artikel 216 för ha varit ”nedsättande mot religiösa övertygelser som innehas av delar av samhället”, i ett blogginlägg den 29 september 2012. Inlägget fick 15 olika klagomål.

Rätten meddelade att domen inte kan upphävas eftersom Nisanyan tidigare fällts i en domstol. Om den nya domen fastställs efter överklagandet och även av kassationsdomstolen, så måste han avtjäna sitt straff.

I blogginlägget hävdade Nisanyan att brott alltid måste bekämpas oavsett om de riktas mot muslimer eller andra rörelser, men han hävdade att den kontroversiella antimuslimska videon ”Innocence of Muslims” inte utgör ett hatbrott. 

”Att förlöjliga en arabisk ledare som påstås ha kontaktat Allah hundratals år tidigare och fått politiska, finansiella och sexuella förmåner är inte hatpropaganda”, skriver Nisanyan. ”Det är nästan ett test på dagisnivå av vad som kallas yttrandefriheten”.

Han tillägger längre ned i inlägget: ”Man undrar också varför dessa vänner som brukade vara så snabba med att fördöma hatbrott mot minoriteter och andra etniska grupper i vårt land inte längre kan vara konsekventa när det kommer till reaktioner för att försvara islam och muslimer”.

Artikel 216-3 i strafflagen som förbjuder att ”öppet uttryck sig nedsättande om religiösa åsikter som innehas av delar av samhället”, inkluderades i en lagreform som antogs 2005. Alla överträdelser som anses ”tillräcklig för att äventyra den allmänna ordningen” är straffbara med sex månader till ett år i fängelse. Det var under denna artikel som pianisten Fazil Say dömdes till ett 10 månaders villkorligt fängelsestraff.