Kommission uppmanas att bildas efter skandal om massövervakning

prism2-ca850.jpg

Enligt rapporterna så har telefonbolaget Verizon lämnat över detaljerad information om miljontals amerikanska och utländska medborgares till den amerikanska underrättelsetjänsten NSA. Samtidigt ska nio internetföretag som Microsoft, Yahoo, Facebook, Google och Apple genom programmet Prism, lämnat över sekretessbelagd information om sina användare till FBI och NAS.

I uppgifter som kommit fram ska amerikansk underrättelsetjänst haft tillgång till internetföretagens mail, chattar, datalagringar, ljud- och videoinspelningar, The Guardian uppger även att har regeringens huvudkvarter för kommunikation (GCHQ), och den brittiska motsvarigheten, NSA också haft tillgång till datalagring via programmet Prism.

Kommissionen borde utreda till vilken grad den inhämtade information bryter mot integritetsskyddet och i sin tur yttrande- och informationsfriheten. Uppgifter som kommer fram i och med utredning bör därför inte stämplas som försvarshemligheter utan de är av allmänhetens intresse, med hänsyn till sekretess och yttrandefrihet.

Den 3 juni presenterade Frank La Rues, FN:s särskilda yttrandefrihetsrapportör en rapport i vilken han argumenterade för att yttrandefrihet inte kan existera utan integritetsskydd. Reportrar utan gränser tillägger att en grundläggande förutsättning för yttrandefriheten, är respekten för konfidentiell kommunikation mellan journalister och deras källor.

Obama administrationen medgav massövervakningen, medan de nio internetföretagen som namnges i ett dokument rörande programmet Prism, förnekar all kännedom om programmet och att ha givit staten tillträde till deras servrar, den 7 juni. 

Enligt dokumentet som läckte ut om Prism så lanserades det 2007 efter ett godkännande i kongressen.

I ett pressmeddelande, den 6 juni, klargör Microsoft sin hållning i frågan.

Vi lämnar enbart ut information om vi tillhandahållit en rättsligt bindande order eller stämning och aldrig någonsin frivilligt. Dessutom följer vi endast order för förfrågningar om särskilda konton eller användare. Om regeringen har ett mer omfattande nationellt säkerhetsprogram som samlar information kring användarens privata data har vi ingen som helst delaktighet i det”.

I ett blogginlägget “What the …?” uttryckte även Google sin förvåning. Såhär skrev internetjätten:

För det första har vi inte tagit del av något program som skulle ge den amerikanska regeringen- eller någon annan regeringen- tillträde till våra servrar. Det korrekta är att den amerikanska regeringen inte har direkt tillträde eller en bakdörr till lagrad information i våra servrar. Vi hade inte ens hört talas om programmet PRISM förens igår”.

Facebookgrundaren Mark Zuckerberg skrev samma dag på sin egen Facebooksida:

Facebook har aldrig varit och är inte delaktig i något program som ger amerikanska- eller någon annan regeringen direkt tillträde till våra servrar. Vi har aldrig mottagit en order eller ett domstolsbeslut från någon regering som vill åt information eller metadata i ett större omfång, som Verizon ska ha fått. Om vi skulle få det skulle vi bekämpa det aggressivt. Vi hade inte ens hört talas om PRISM innan gårdagen”.