rug_foto_anna_widmark.jpg

Anna Widmark
verksamhetsledare

Adresser

Kungsgatan 62
Box 22500
104 22 Stockholm

Telefon kansli

072-308 05 23

Telefon ordförande

073-332 24 63‬

E-post

reportrarutangranser@rsf.org

Asylsökande

Vill du ha vårt stöd i ett asylärende?

Läs mer här

Applying for asylum?

Do you want our support in applying for asylum?

Read more here