Kraftfulla åtgärder krävs för fri och oberoende media i Europa

EU-flaggor

2020 tillfogades den fria och oberoende journalistiken ovanligt stora skador. Det framgår av rapporten ”Wanted! Real action for media freedom in Europe”, utgiven av Europarådets plattform för skydd för journalister. Organisationerna som står bakom plattformen, däribland Reportrar utan gränser, kräver akuta åtgärder och reformer som skyddar mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

–Det måste bli ett slut på attacker mot journalister, godtyckliga gripanden, lagliga trakasserier och andra former av repressalier mot journalister, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser, Sverige.
Nedan kan du läsa hela rapporten.