Krav på öppenhet och respekt enligt konstitutionen vid överklagande från bloggare

Hoang som har både franskt och vietnamesiskt medborgarskap, har dömts till tre års fängelse och tre års husarrest.

– Hoang uttryckte bara sina åsikter i frågor som var av allmänt intresse iVietnam, en rättighet som garanteras i landets konstitution. Ändå har hanredan hållits i mer än ett år, han måste släppas och hans fällande dom tasbort. Vi upprepar vår vädjan till den franska regeringen och internationellasamfundet att göra påtryckningar på de vietnamesiska myndigheterna att friaHoang, säger Reportrar utan gränser.

– Journalister och observatörer som vill delta i utfrågningen skakunna göra det. Myndigheterna måste tillåta detta i syfte för att det skaråda full insyn i överklagandet. Vi uppmanar också domstolen att beaktaparagraferna i konstitutionen som frikänner Hoang på alla åtalspunkter,tillägger Pressfrihetsorganisationen.Paragraf 43 i konstitutionen ger medborgare rätt att delta i frågor som berör samhället, samt att diskutera lokala och nationella frågor.

Paragraf 69 garanterar yttrande -och media frihet, medborgarna skaha rätt till information, att sammanträda, bilda föreningar samt attdemonstrera, så länge de respekterar lagen.

Paragraf 71 skyddar integritet,privatliv, hälsa, heder och värdighet av medborgare. Ingen får arresterasutan ett domstolsbeslut eller en korrekt fullmakt, förutom när man tas påbar gärning av att begå brott.Hoang som använde bloggen Phan kien Quoc, skrev om utbildning, miljö ochVietnams tvister med Kina. Han deltog i en kampanj mot bauxi utvinningen iVietnamns centrala högländer av kinesiska företag och deltog i konferenserom Vietnams anspråk av Parcel och Spratlyöarna. En universitetslärare, gavhan också utanför läroplanen utbildning i ledarskap och är medlem av denpro-demokratiska partiet Viet Tan.

Hoang dömdes till tre års fängelse och tre års husarrest av en Hanoidomstolen den tioende Augusti efter ett åtal om försök att störtaregeringen. Domstolen fann att han hade ”underminerat statens säkerhet” och”besudlade landets image”. Efter att Hoang greps den 13 Augusti 2010tillbringade han nästan ett år i häkte. Enligt vietnamesisk lag, bör dettaräknas bort från hans fängelsestraff han har att avtjäna.Beväpnade säkerhetsagenter försökte skrämma journalisterna underrättegången, för att avskräcka från att bevaka målet. Hans fru, Le Thi KieuOanh, fick inte närvara vid rättegången och det är fortfarande inte klart omhon kommer tillåtas närvara vid morgondagens överklagande. När hans mammafrågade om att få närvara, fick hon till svar att det inte fanns någraplatser kvar i rättssalen.

Den 26 oktober lanserade reportrar utan gränser en kampanj med syfte attuppmärksamma potentiella besökare till Vietnam om mediafriheten och censureni landet. Minst tre journalister och 17 nätaktivister är för närvarande fängsladei Vietnam.