Kritik mot brist på yttrandefrihet viftas bort av eritreanska delegater

delegateseritrea.jpg

Det hävdade den eritreanske delegaten Mousa Naib (till vänster på bilden) fredagen den 12 april under det pågående mötet med Afrikanska kommissionen för mänskliga och folks rättigheter, ACHPR, i Gambia. Dawit Isaaks ärende behandlas för närvarande av Kommissionen. 

Enligt den eritreanske delegaten är hela världens massmedier helt under klacken på jättar BBC och CNN, företag vars propaganda styrs enbart av vinstintresse, Wall Street, militärindustrins intresse av att öka försäljningen av vapen. Och massmedieföretagen för ut vad västvärldens underrättelsetjänster vill.

Det var Eritreas officiella svar på den kritik de utsatts för från flera håll i samband med Kommissionens 53:e officiella session som pågår från den 9 till och med den 24 april.

Men när ett särskilt möte hölls om Eritrea lämnade delegationen rummet. I det mötet deltog Reportrar utan gränser.

Afrikanska kommissionen har minst två officiella möten per år. Kommissionen är en del av Afrikas system för mänskliga rättigheter, där också Afrikanska domstolen ingår. Grunden är den afrikanska motsvarigheten till Europakonventionen om mänskliga rättigheter: African Charter on Human and People’s Rights som antogs på 1980-talet.

Under Kommissionens möten spelar icke-statliga människorättsorganisationer en viktig roll. De talar inför Kommissionen. De har en egen konferens som inledning och antar rekommendationer till Kommissionen.

När det gäller Eritrea yttrade sig bland annat den Kampalabaserade organisationen East and Horn of Africa Human Rights Defenders. Organisationen pekar på situationen för de fängslade journalisterna i Eritrea och särskilt på Dawit Isaak. Men de kritiserar också förhållandena för journalister i Etiopien.

De statliga delegationerna har svarsrätt inför Kommissionen. Det var då den eritreanske delegaten tog till orda.

När det gäller de fängslade journalisterna upprepade han bara vad Eritrea sagt i åratal utan att någonsin presentera några bevis för det. De påstår att alla de gripna journalisterna skulle ha ingått i en utlandsfinansierad konspiration för att genomföra en statskupp.

Men journalisterna har aldrig dömts för något brott. De har inte ens åtalats, ändå har flera av dem hållits inspärrade under vidriga förhållanden i snart tolv år. Det gäller bland andra Dawit Isaak.  Sju av hans kollegor har dukat under i fängelset. De hålls helt isolerade, får inte träffa familjer, advokat, svenska diplomater eller präst/imam. Allt detta strider både mot eritreansk lag och mot den afrikanska människorättsstadgan African Charter.

Parallellt med Kommissionens officiella möte pågår flera sidomöten. I veckan handlade ett om Eritrea där bland annat Reportrar utan gränsers Björn Tunbäck talade om Dawit Isaak. Mötet var ett av de mer välbesökta och handlade både om situationen inne i Eritrea och för alla de tusentals som flyr från landet.

Alla fick inte plats rummet. De båda delegaterna från Eritrea kom till mötet. Men de reste sig och gick igen innan det knappt börjat. De ville inte ge sin syn på saken. De ville inte höra någon kritik eller få några frågor.

FN tillsatte förra året en Specialrapportör för mänskliga rättigheter för Eritrea, Sheila Keetharuth.  Hon satt med och lyssnade under på mötet och förklarade att hon nog har det svåraste människorättsmandatet av alla.

– Jag har inte fått komma in i Eritrea, och det verkar heller inte som att jag kommer att få det.

Hon förklarade att hennes uppgift bygger på att lyssna till människors berättelser och var tacksam för att kunna göra det

– Afrikanska kommissionens möten innebär en möjlighet att prata med varandra. Och alla sådana segrar, oavsett hur små, måste man glädjas åt, sade Sheila Keetaruth.

Hennes rapport om Eritrea kommer att presenteras vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni i Genève.

Afrikanska kommissionens Eritreansvarige, kommissionären Med Kaggwa deltog också i mötet.

Han förklarade rent allmänt vikten av att vända sig till Afrikanska kommissionen. När den fattar ett beslut visar kommissionen vad som är rätt och vad som är brott mot African Charter. Och att Kommissionen tar upp ett ärende innebär att det får uppmärksamhet och att ett land som Eritrea kan få höra att det finns kritik.

I Dawit Isaaks ärende pågår för närvarande skriftväxling mellan Kommissionen och Eritrea respektive juristerna bakom anmälan, Jesús Alcalá, Percy Bratt och Prisca Orsonneau, juridisk rådgivare till Reportrar utan gränser i Paris. Kommissionen räknar med att Dawits ärende kommer upp på dagordningen i samband med nästa session, i höst.