Kritiken mot den tysta diplomatin växer

För att uppmärksamma Dawit Isaak på hans födelsedag anordnade Publicistklubben Väst, Utrikespolitiska föreningen i Göteborg och Reportrar utan gränser en gemensam manifestation och debatt. I debatten deltog bland andra Ingvar Carlsson före detta statsminister, Carin Norberg direktör för Nordafrikanska institutet och Meron Estefanos svensk-eritreansk aktivist och journalist på Radio Erena. Ett ämne som kom upp under debatten var de skatter som exileritreaner tvingas betala till den eritreanska ambassaden.

Dubbelbeskattning är ytterst tveksamt om det är lagligt i Sverige och Maria Estefanos berättade om ett kanadensiskt rättsfall där indrivningen bedömts som olaglig. En kanadensisk-eritreansk man hade gått till domstol och bestridit att han både behövde betala skatt i Kanade samt en två-procentig skatt till Asmara. Både Ingvar Carlsson och Carin Norberg, upprördes då de hörde talas om att det såg likadant ut i Sverige och tyckte att det här var en fråga som borde följas upp.

Ingvar Carlsson berättade om fall under hans tid som statsminister då svenskar olagligt fängslats i annat land. Bland annat gällde det ett fall där 80 svenskar hölls som gisslan i Irak. Ett personligt brev till Saddam Hussein resulterade i att alla fångade svenskar släpptes. Ett annat fall, som ägde rum i slutet på 80-talet, var när ett antal svenskar och norrmän tagits som gisslan i Libanon. Den gången blev lösningen att betala den lösen som kidnapparna krävde. Faktumet att en lösen betalats är något som varit hemligt fram tills nyligen, då det avslöjades i en bok i Norge, och inte ens den norska regeringen kände till det.

– Det kändes otrevligt att vara en del av men det fungerade. I direkt motsats till argumentet att man genom att betala för en gisslan uppmanar till att ta nya skedde inga fler kindappningar, sade Ingvar Carlsson. Under kvällen berömde deltagarna i debatten vid ett flertal tillfällen idén till att beställa ett rättsutlåtande och alla var rörande överens om att det krävdes nya metoder än den misslyckade tysta diplomatin.Gustav Staf Rydén

Läs mer: http://www.expressen.se/debatt/1.2199011/esayas-isaak-och-bjorn-tunback-dawit-har-ratt-att-forvanta-sig-mer