Kritiserad medialag antagen av polska underhuset

Reportrar utan gränsers (RSF) vädjan till Polens parlamentariker att avvisa det lagförslag som ska reglera andelen utländskt ägande i polska mediabolag, visade sig inte få gehör. Den omtvistade lagen antogs av polska underhuset under onsdagskvällen. Lagen hotar TV-kanalen TVN24, indirekt ägt av ett amerikanskt företag och även pluralismen inom media.

RSF har vänt sig till den polska senaten och förklarade sin oro för den föreslagna lagändringen om utländskt medieägande. RSF förklarade också det direkta hot som lagen utgör för så väl pluralismen inom media som för tv-kanalen TVN24, som företag ägt av ett kommersiellt amerikanskt mediabolag.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa har tagit fram lagförslaget, som presenterades den 7 juli, med förevändning att det ska bekämpa desinformation och försvara rikets säkerhet. Enligt förslaget ska utländska investerare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) inte kunna äga mer än 49 procent av aktierna i ett polskt mediaföretag.

Företag som bryter mot det föreslagna kravet ska nekas sändningslicens. Den officiella anledningen till lagändringen är, enligt partiet Lag och Rättvisa, att hindra ”fientliga” utländska makter som Ryssland och Kina, att ta kontroll över polska medier.

RSF anser att det verkliga syftet med lagen inte är att bekämpa propaganda och manipulerat innehåll i medier, utan att förvärva och därmed förstatliga TVN. Så har redan skett med mediegruppen Polska Press i en strategi som kallas ”återpolonisering av media”.

TVN24 granskar den polska regeringen kritiskt och har sedan länge varit en måltavla för de polska myndigheterna och har därför utsatts för trakasserier inklusive höga böter. TVN ägs av ett nederländskt företag som är medlem i EEA. Detta företag är dock till 100 procent ägt av amerikanske medieföretaget Discovery.

Tidigare har TVN uppfyllt kraven i polsk lagstiftning och sändningslicensen har därför förnyats. Om det polska parlamentet röstar ja den 11 augusti har Discovery sex månader på sig att följa den nya lagen och kommer inte ha något annat val än att sälja majoriteten av sina akter i TVN.

Det är inte fastställt om de föreslagna lagändring överensstämmer med europeisk lag.  Enligt EU-rätt har en medlemsstat inte rätt att begränsa företags ägande, om bolaget har sitt säte i ett annat EU-land. I fallet med TVN är det som tidigare nämnt ett Nederländskt bolag som är ägare. Alltså är det tveksamt om Polen kunna tvinga ägarna att sälja av sina aktier, även om det Nederländska bolaget i sin tur är ägt av ett amerikanskt bolag.

Att skapa begränsningar i EU:s inre marknad och fria etableringsrätt kan bara motiveras med ett övervägande allmänintresse. Polska myndigheterna kan inte påvisa några sådana övervägande allmänintressen med dessa förslag på lagändringar.

– Som det ser ut idag, med återpoloniseringen av media är det här lagförslaget formulerat på så sätt att det skulle ge polska myndigheter möjlighet att köpa upp medier via statligt kontrollerade bolag, säger RSF:s talesperson Pauline Adès-Mével, vid huvudkontoret i Paris.
RSF menar att förslaget utgör ett hot mot fria medier och uppmanar Polens parlamentariker att rösta ner förslaget.

– Förslaget hindrar förnyelsen av TVN 24s sändningslicens eftersom tillsynsmyndigheten för media valt att skjuta på sitt beslut om licensen till efter omröstningen i parlamentet. Men med hänvisning till den lag som gäller idag, ber vi tillsynsmyndigheten att förnya TVN24s licens, utan dröjsmål, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Tillståndsmyndigheten för Polens mediabolag, KRRiT, har skjutit på beslutet om en förnyad licens för TVN24 i avvaktan på den föreslagna lagändringen. Detta trots att TVN-gruppen lämnade in ansökan om förnyad licens för mer än ett år sedan. KRRiT har fram till den 26 september på sig att meddela sitt beslut, då den nuvarande licens löper ut.

Polska underhuset har antagit lagförslaget som nu väntar på godkännande i den polska riksdagens överhus, senaten.

Polen är rankad på plats 64 av 180 länder i RSFs pressfrihetsindex för 2021.

Artikeln uppdaterad 12/8 2021