Leve radion! Ett viktigt bidrag i kampen för pressfrihet

På den internationella radiodagen hyllar vi på Reportrar utan gränser radions bidrag till kampen för pressfrihet.

Vi uppmanar allt stöd som är möjligt till framför allt de exilradiostationer, som fortsätter att sända information och oberoende nyheter till invånarna i länder och regioner med liten eller ingen pressfrihet, men också till de många lokala radiojournalister som ofta riskerar livet för att upprätthålla allas vår rätt till information.

Radio Erena och Radio Rozana, som med Reportrar utan gränsers stöd sänder från Paris till Eritrea och Syrien är bara två exempel, men den senaste tidens attacker på media i Belarus och Myanmar understryker vikten av radion som verktyg för spridning av information och nyheter, över radiovågorna, när internet stängs ner och lokala medier censureras eller tvingas slå igen. År 2018 fick Lina Chawaf svenska Reportrar utan gränsers pressfrihetspris för sitt arbete med Radio Rozana vars korrespondenter riskerar livet i kriget Syrien för att leverera nyheter som sedan sänds från Paris tillbaka till ett Syrien där regimen kontrollerar de flesta lokala nyhetsmedierna.

I samarbete med svenska Sätila Foundation har svenska Reportrar utan gränser senaste året stöttat Radio Erena att sända nyheter på tigrinja till Eritrea, som är ett av världens absolut värsta länder vad det gäller pressfrihet. Radio Erena startades, liksom Radio Rozana, en gång i tiden med hjälp av Reportrar utan gränser, för att bryta igenom den kakafoni av regimens propaganda som Eritreas invånare tvingas stå ut med.

En av förra årets mottagare av internationella Reportrar utan gränsers pressfrihetspris var den afghanska radiokanalen Merman som var den första radiostation i det hårt krigsdrabbade och till stora delar av talibanerna kontrollerade Kandahar, i Afghanistan, som fokuserade på ett feministiskt innehåll. Femton anställda kvinnliga journalister och producenter tränar lokalreportrar i journalistik och rapporterar om övergrepp på kvinnors rättigheter, trots talibanernas hot och den afghanska säkerhetstjänstens varningar om att de agerar under dödshot. Året innan Lina Chawaf fick även Najiba Ayubi, som driver Killid Media Group, med flera radiostationer, i Afghanistan, svenska Reportrar utan gränsers pressfrihetspris för sitt mod att trots hot och attacker från talibanerna fortsätta förse miljoner av afghaner med oberoende nyheter.

Jag inledde själv min journalistkarriär med att 2000-2001 stötta ungdomar som på sin fritid producerade lokala nyheter på en lokalradiostation i El Salvador, Radio Victoria. I ett land där radiofrekvenserna är domineras av reklamtunga kommersiella radiokanaler spelar ett 20-tal lokala radiostationer, som alla får dela på en kortvågsfrekvens, 92,1 Mhz, en stor roll när det kommer till spridning av information lokalt, i skuggan av de nationella mediernas huvudstadsfokus. Ungdomarna är idag vuxna, några har tvingats fly efter hot, andra valt ett annat yrke, men några driver radion vidare. När covid-19 sprids utanför städerna är lokalradion direkt avgörande för att sprida information om hur smittan kan bromsas.

Viva la voz popular, viva la radio!

Erik Halkjaer, ordförande, Reportrar utan gränser Sverige