Lukrativ övervakningsmarknad för att jaga dissidenter

Innehållet är en serie dokument som visar den internationella marknaden omfattande 5 miljarder dollar av massövervakning och avlyssning. Genom Wikileaks samarbete med de fem medierna, OWNI, The Washington post, The hindu, L’Espresso och ARD, samt den brittiska icke-statliga organisationen, the Bureau of Investigative Journalism, har ungefär 1100 interna dokument som omfattar 160 företag i 25 länder har gjorts tillgängliga för em internationell publik.

Det övervakningsverktyg som säljs av företagen används världen över av väpnade styrkor, underrättelsetjänster, demokratiska regeringar och repressiva regimer. Genom en interaktiv karta visar Wikileaks vilka länder och företag som är berörda. De ledande länder som exporterar är bland annat USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien och Israel. Företagen som pekas ut är BlueCoat (USA), Elaman (Tyskland), Gamma (Storbritannien). Amesys och Qosmos (Frankrike) samt Area SpA (Italien). Den programvara som erbjuds utgör en stor arsenal av övervakningsresurser. Datorer eller mobiltelefoner kan lokaliseras, hackas på distans eller smittas av en trojan som är ett övervaknings verktyg av (sms, samtal, positionering), internetövervakning och analysverktyg (e-post och surfa) röstanalys och it-attacker.

– Dessa nya avslöjanden från Wikileaks bekräftar och ger en bättre dokumentation av det skamliga samarbete mellan västerländska företag och auktoritära regimer som håller på att brottas med vågorna efter den arabiska våren och till varje pris vill kontrollera sina dissidenter, säger Reportrar utan gränser.

– Genom att utrusta förtryckarregimer med verktyg som ger dem möjlighet att spåra och gripa cyberdissidenter och människorättsaktivister, blir dessa företag medbrottslingar till allvarliga brott. Det är dags att få slut på straffriheten som man trivs med och införa ekonomiska sanktioner mot dem, säger reportrar utan gränser.

Reportrar utan gränser upprepar sitt förslag från den 2 september, att företag som skapar mekanismer och levererar teknisk stöd till diktatorer gör sig skyldiga till krigsförbrytelser kan hänskjutas till Internationella brottsmålsdomen. Reportrar utan gränser uppmanar också regeringarna i de berörda länderna att vidta effektiva åtgärder för att reglera marknaden och förhindra export av teknik, utrustning och programvara till länder där de med sannolikhet kommer att användas för att kränka yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Företagen bör också inrätta övervakningsmekanismer för att säkerställa att utrustningen levereras till ett ”tillåtet” land, och efteråt även se till så utrustningen inte överförs till något annat. Dessa föreskrifter bör också antas på EU-nivå och genom internationella organisationer såsom, OECD. Chris Smith, republikansk medlem av det amerikanska representanthuset, förbereder för närvarande en ny version av sitt förslag, Global Online Freedom ACT (GOFA). Förslaget förbjuder export av teknik som begränsar yttrandefriheten och spårar dissidenter till länder som Syrien och Iran.

Den Europeiska versionen av GOFA lämnades över till Europaparlamentet under 2008 av den nederländska ledamoten Jules Maaten, Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Den syftar till att förebygga online -censurens möjligheter och att reglera de potentiella repressiva verksamheterna i europiska internetföretag. De måste ändras för att ta hänsyn till de senaste avslöjandena och att stärka de föreslagna reglerande mekanismerna. Sacharov-nätverket av före detta vinnare av Sacharovpriset för tankefrihet sammanträdde i Bryssel den 23 november efter inbjudan av Europaparlamentets talman Jerzy Buzek. De var mycket bestämda i sitt fördömande av inblandningen av att privata företag ska få tillhandahålla system för att övervaka och spionera på internet och mobila nätverk.

Pristagarna av Sacharovpriset var överens om att understryka behovet av snabba åtgärder från Europeiska unionen att anta tydliga och bindande regler och lagstiftning för att reglera denna sektor. De uppmuntrade också Europaparlamentet att följa upp det första steget som togs i oktober. Då antogs en resolution som motsätter sig försäljning av övervaknings-resurser och teknik till länder som skulle använda dem för att bryta mot demokratiska principer, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Två exempel från SpyFiles: Wikileaks har publicerat Amesys, dotterbolag till det franska förteget Bull, avtal som undertecknats av Gaddafi-regimen. I september förra året fann Wall street Journal och BBC reportrar dokument i överste Gaddafis huvudkontor som visar att Amesys hade tillhandahållit regimen en övervakningsutrustning. Det innehåll ett system som kallas ”Eagle” för avlyssning av Hotmail, Gmail och e-post Yahoo samt övervakning av MSN och AIMs snabbmeddelanden.

Det italienska företaget Area SpA installerar för närvarnade ett mycket omfattande system av internetövervakning i Syrien som kallas Asfador och tros kosta Bashar al-Assads regering mer än 10 miljoner euro. Systemet skulle möjlig göra för regimen att övervaka alla e-börser var som helst på syriska internet och få tillgång till personuppgifter om användarna. Area SpA använder teknik som andra västerländska företag, inklusive det franska bolaget Qosmos, som nyligen drog sig ur projektet. Tillbakadragande har dock inte stoppat projektet att gå vidare.

Andra bolag har redan har kritiserats av Reportrar utan gränser, som BluecCoat för sin inblandning i Syrien och Nokia Siemens Networks för inblandning i Bahrain.