Martin och Johan vill stärka skyddet för journalistkollegor på internationell nivå

– Vi är nu tillbaka efter en välbehövlig semester och vill använda vår energi och våra erfarenheter till att stärka det rättsliga skyddet för journalistkollegor som i framtiden kan tänkas hamna i en liknande situation som den vi varit i. Vi vill göra något konstruktivt av vår tid i öknen och våra 14 månader av helvete. Vi vill göra en verklig skillnad för våra kollegor genom att påverka på högsta politiska nivå, säger Martin Schibbye.Handlingsplanen ”UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity” har tagits fram på initiativ från FN-organet Unesco. Den 14 april i år godkändes planen på högsta FN-nivå. Vid mötet i Wien ska FN-aktörerna utarbeta en genomförandestrategi för planen, med åtgärder som ska vara både konkreta, tidsbundna och mätbara.– Vi är självfallet mycket glada över att Johan och Martin bidrar med sina viktiga erfarenheter till detta möte. Den här typen av möten riskerar ofta att bli tämligen teoretiska, så Johans och Martins berättelser kommer att ge deltagarna en viktig verklighetskoppling och vara en konkret påminnelse om hur angeläget det är att driva detta arbete framåt, säger Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet.Syftet med handlingsplanen är att förbättra samarbetet mellan FN-organen på området journalisters säkerhet och att arbeta kring frågan om straffrihet. När det gäller mord på journalister så förblir en majoritet av fallen olösta. Handlingsplanen innehåller flera konkreta insatser, bland annat skapandet av en koordineringsmekanism mellan FN-organen på detta område och ett utökat samarbete med andra mellanstatliga organisationer på internationell och regional nivå.– Det som Johan Persson och Martin Schibbye tvingades gå igenom i Etiopien är en påminnelse om att skyddet för journalister inte kan tas för givet och att det finns mycket kvar att göra på det området, speciellt när det gäller journalister som bevakar högriskområden eller rapporterar om ämnen som är känsliga eller besvärande för myndigheter. FN:s säkerhetsråd resolution 1738 som antogs 2006 var ett steg framåt, men har inte lett till ett bättre skydd i praktiken. Reportrar utan gränsers årliga sammanställning visar tvärtom att situationen för journalister förvärras. Handlingsplanen får därför inte bara bli ännu ett dokument, utan den måste leda till att det skapas effektiva skyddsmekanismer och för att bekämpa straffrihet och även ta hänsyn till behovet av att skydda bloggare och internetaktivister, säger Christophe Deloire, Reportrar utan gränsers internationelle generalsekreterare.För mer information se: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/2nd-un-inter-agency-meeting-on-the-safety-of-journalists-and-the-issue-of-impunity/ Seminarium: ”Do you want to call Geneva?”När Martin Schibbye och Johan Persson greps i Ogaden-provinsen sista juni förra året hölls de i öknen i fyra dygn utan vård eller möjligheten att kontakta den svenska ambassaden. För att få dem att prata i de filmade förhören utsattes de för en skenavrättning av regionens vicepresident. När de påtalade att detta var ett krigsbrott skrattade vicepresidenten och frågade: Do you want to call Geneva?På konferensen i Wien kommer Martin och Johan att prata om känslan av rättslöshet. Vilken möjlighet har journalister som råkar illa ut att hävda sin rätt och hjälper det att luta sig mot de internationella konventionerna kring press- och yttrandefrihet? Vad behövs för att detta aldrig ska hända igen?Martin Schibbye och Johan Persson intervjuas av Urban Löfqvist från den svenska sektionen av Reportrar utan gränser. Efter intervjun finns det möjlighet för publiken att ställa frågor. Tid: 22 november, kl.11.30 –1 2.00Plats: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Vienna    För ackreditering kontakta: press@unvienna.org Seminariet kommer att livesändas via internetlänk. Se mötets webbplats: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/2nd-un-inter-agency-meeting-on-the-safety-of-journalists-and-the-issue-of-impunity/ Arrangörer: Den svenska sektionen av Reportrar utan gränser, Svenska Unescorådet och Reportrar utan gränser – International.  Martin Schibbye och Johan Persson finns tillgängliga för intervjuer på plats i Wien den 21 november. Om du är intresserad av en intervju vänligen skicka e-mail eller ring Urban Löfqvist: urban.lofqvist@rsf.org + 46 (0) 70 29 98 693Martin Schibbye +46 (0)70 671 04 68 martin@martinschibbye.se