Media som viktigt vittne under den arabiska våren

Elva mediearbetare har dödats när de utfört sitt jobb, de flesta är lokala journalister men flera internationellt kända fotojournalister finns bland de som fått sätta livet till.

I Reportrar utan gränsers rapport ”Kaoset i arabvärlden: Media som viktigt vittne och politiskt redskap”, undersöker man de metoder som myndigheter använt för att strypa informationsflödet under de folkliga upproren. I rapporten har man undersökt sex länder, Tunisien, Egypten, Libyen, Bahrain, Syrien och Jemen under perioden 17 december 2010 till mitten av november 2011. Den politiska processen i arbetet är långt ifrån över, särskilt i Egypten, Jemen och Syrien. Under förra veckans parlamentsval upplevde Egypten en ny fas av revolutionen. Våldsamma sammandrabbningar skedde när demonstranter krävde att armén ska tas från makten. Principen om valen ska hållas överhuvudtaget har delat opinionen.

Den 23 november tecknade Jemens president, Ali Abdallah Saleh, ett övergångsavtal som utformats av Gulfstaternas samarbetsråd. Enligt pakten, lämnade han över makten till sin vicepresident, Abd-Rabbuh Mansour Hadi, som tillsammans med oppositionen ska ansvara för att bilda en ny regering och organisera presidentval inom tre månader. Övergångsavtalet har dock ifrågasatts av demonstranter eftersom övergångsavtalet ger den förre presidenten immunitet mot åtal. Syriens Bashar al-Assad regering blir alltmer isolerad internationellt. Arabförbundet införde till exempel ekonomiska sanktioner den 27 november.

Enligt den internationella undersökningskommissionens rapport om Syrien, som publicerades den 28 november, har över 3500 människor dödats sen upprorets start i mars. Barbariska dåd har begåtts, exempelvis mordet på kameramannen Ferzat Jarban i Homs den 20 november. Denna oförsonlighet från Syriens regering innebär att våldet oundvikligen kommer öka.

Tunisien och Libyen står inför många utmaningar i fasen efter revolutionen. De kommer behöva allt stöd de kan få från det internationella samfundet, för att vända ryggen åt diktaturen en gång för alla. Rapporten omfattar huvudsakligen perioden från den 17 december 2010 till den 17 november 2011, men även nyare händelser i Egypten ingår. Siffrorna är inte helt fullständiga, eftersom det varit omöjligt att sammanställa en lista över alla kränkningar.