Nationella säkerhetsbrev bryter mot konstitutionen

arton44241-12340.png

FBI har i hemlighet, utan att ha domstolsbeslut att luta sig mot, hänvisat till nationella säkerhetsprinciper för att få ut information om kunderna till telefonföretag och internetleverantörer. 

Genom så kallade nationella säkerhetsbrev som hänvisar till USA:s patriotakt har de företag som FBI begärt information ifrån samtidigt också förbjudits att avslöja existensen av dessa brev.

Det viktiga beslutet kom efter att fallet tagits till rätten av att ett icke namngivet telefonföretag med hjälp av organisationen Electronic Frontier Foundtation, som försvarar informationsfriheten på internet.

Beslutet kan dock verkställas först inom 90 dagar, då regeringen måste ges möjligheten att överklaga.

Domaren Illuston slår fast att de nationella säkerhetsbreven och kraven på munkavel bryter mot skyddet av yttrandefriheten i första tillägget i USA:s författning. Det faktum att 97 procent av breven som använts ställde krav på att företagen inte skulle yppa sig om dem, visar att det rör sig om en kränkning av yttrandefriheten.

Det finns andra lagar i USA som använder nationella säkerhetsprinciper på ett sådant sätt att de motverkar civila rättigheter och informationsfriheten. Den ena är den nya versionen av lagen om Cyber Intellegence Sharing och Proctection Act (CISPA) som presenterades i januari i år och ska behandlas i kongressen i april.

Lagen Foregin Intelligence Surveillance Amendments Act (FISAA) som förlängdes i december till 2017 ger amerikanska regeringen en extraordinär övervakningstillåtelse och inkluderar tillgång av data från icke amerikanska medborgare som använder molntjänster som tillhandahålls av amerikanska företag.

Med hjälp av lagen kan amerikanska myndigheterna genom ett hemligt godkännande från specialdomstol exempelvis tvinga ett företag som Google att ge ut all data, e-postkonversationer, filer, kontakter och kalendrar från varenda kund som inte är medborgare i USA.

Rapporten ” Fighting Cyber Crime and Protecting Privacy in the Cloud”, skriven av Europaparlamentet och utgiven i slutet av 2012 uttrycker en väldig oro över utvecklingen av nya övervakningsmetoder på internet.

Reportrar utan gränser hoppas på att förra veckans domstolsbeslut leder till ett starkare motstånd mot lagar som begränsar informationsfrihet på internet.