Ny rapport från Reportrar utan gränser: Hur mår miljöjournalistiken i Barentsregionen?

I en ny rapport tittar Reportrar utan gränser närmare på förutsättningarna för miljö- och klimatjournalistiken i Barentsregionen. Tolv miljöjournalister från Norge, Sverige, Finland och Ryssland vittnar om påtryckningar och hinder i arbetet.

Från Murmansk är det närmare till Malmberget än till Moskva. Från Umeå är det längre till Stockholm än till Uleåborg. 

Områdena kring Barents hav har mycket gemensamt. De ligger långt ifrån huvudstädernas maktcentrum och är rika på naturtillgångar. Här finns skogen, malmen och oljan. Det lockar storföretag och skapar rikedomar, men också miljörisker.  

Ofta är journalistiken den sista försvarslinjen för Barentsregionens invånare och natur. Men hur mår miljöjournalistiken – egentligen? 

Reportrar utan gränsers rapport visar att det finns stora utmaningar. 

  • Företag som verkar i känsliga naturområden försöker mörka information med hänvisning till affärshemligheter – och ängsliga myndigheter går dem till mötes.
  • Politiska påtryckningar förekommer – även i Norden.
  • Rysslands invasion av Ukraina har strypt pressfriheten på hemmaplan – och kraftigt försvårat möjligheten till internationellt journalistiskt samarbete.

– I takt med att kraven på världens länder att öka takten i klimatomställningen, även i Sverige, ökar också behovet av granskande journalistik när det gäller miljö och klimat. Samtidigt ser vi mer hot och våld riktat mot miljö- och klimatjournalister. Det är ohållbart. Därför är den här rapporten så viktig, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Rapporten visar också att det finns goda möjligheter att stärka miljö- och klimatjournalistiken. Miljöproblem och förorenande företag rör sig redan i dag över gränser – och flera av de som intervjuas i rapporten menar att journalistiken måste kunna göra detsamma.

– Tänk om tidningar i Sverige, Finland, Norge och Ryssland kunde gå samman om ett gemensamt grävprojekt om gruvverksamhet. Att slå samman kraften och sedan publicera i fyra olika länder, det tror jag skulle ge journalistiken en väldig styrka, säger Thomas Nilsen, chefredaktör på Barents Observer i Kirkenes.

Läs rapporten här.