Ny rapport: “Journalister står själva inför trafficking”

Den analyserar hur organiserad brottslighet påverkar journalisters arbetsförhållanden i Paraguay. Rapporten, som är resultatet av ett besök i Paraguay den 3-10 juli, har skrivits med hjälp från Forum of Paraguayan Journalists (FOPEP). I texten granskas regionens problem med organiserad brottslighet, ett ämne som Reportrar utan gränser utforskade på världsnivå i en tidigare rapport från februari. Det konstateras att Paraguay är ett stort centrum för handel av droger, vapen och prostituerade.

I skuggan av Brasilien och Argentina är landet också det västra halvklotets största producent av marijuana. Från 1954 till 1989 var Paraguay en en militär diktatur som stödde ekonomin på smuggling. Sedan dess har det dukat under för internationell maffia, speciellt brasilianska karteller. Landets myndigheter har också behövt handskas med Paraguayanska folkets armé (EPP) sedan början av det senaste årtiondet. Efter att ha varit en ”revolutionär guerilla” i sin begynnelse började gruppen snabbt med kriminella aktiviteter.

Paraguayanska journalister arbetar isolerat och med få resurser, speciellt i områden vid landgränsen. De försöker få information från myndighetspersoner som ofta är förgiftade av korruption eller själva är involverade i trafficking. I Paraguay är våld mot medierna inte lika vanligt som i Mexiko, Colombia och Centralamerika, men detta är på grund av stark självcensur. Den befästs genom påtryckningar, korrespondenternas brist på stöd från nyhetsmedierna, och den nästan totala straffriheten för de flesta allvarliga våldsbrott mot journalister. Rapporten belyser dock även några få hopp inför framtiden. Bland dessa finns den gränsöverskridande solidariteten mellan paraguayanska journalister och deras brasilianska och argentinska kollegor.

Ett annat är det faktum att den nuvarande regeringens intresse för öppenhet ger medierna och det civila samhället möjlighet att ta av sig munkavlarna och prata om känsliga ämnen. Tillsammans med representanter från FOPEP som deltog i detta faktasamlande uppdrag, anser Reportrar utan gränser att följande initiativ borde påbörjas snarast med målet att förbättra journalisters arbetssituation i Paraguay: * Införande av en lag om tillgång till information som gör att regeringens politik kan granskas och ifrågasättas av både journalister och allmänheten. * Reformer av de juridiska systemen och straffsystemen för att förbättra det administrativa granskandet av polisen och domare. Därigenom kan straffriheten för mord på journalister och de allvarligaste brotten mot pressfrihet stoppas. * Införande av restriktioner mot rättsprocesser med krav på enorma skadestånd eftersom de sätter journalisters personliga ekonomi, och ibland även deras nyhetsmediers överlevnad, i fara. * Bättre finansiella regleringar av medierna, och andra enheter eller organisationer som producerar nyheter och information i allmänhetens intresse, för att skydda dem från olika typer av infiltration via organiserad brottslighet eller pengatvätt.

Hela rapporten finns att läsa här. Photo: AFP