Ny rapport: Kinas strävan efter en ny global medieordning

cp_chine_en.png

Som ett led i strategin att uppnå en ny global medieordning moderniserar Kina sina internationella tv-sändningar, infiltrerar utländska medier och köper upp omfattande reklamutrymme i internationella medier. Det skriver Reportrar utan gränser i sin nya rapport ”China’s Pursuit of a New World Media Order”, liksom att strategin även innehåller metoder som utpressning, hot, våld och trakasserier i stor skala.

”Enligt regimen i Peking ska journalister inte vara en motkraft utan snarare tjäna statens propaganda”, säger Christophe Deloire, generalsekreterare för RSF International. ”Om demokratier inte står emot kommer Peking att pådyvla andra länder sina åsikter och sin propaganda, vilket är ett hot mot journalistiken och demokratin.”

Rapporten visar bland annat att Kina de senaste åren har gjort stora investeringar inom mediesektorn i syfte att nå en internationell publik. På så vis hoppas regimen kunna kontrollera den bild av Kina som sprids globalt. Tv-sändningarna når 140 länder och radio sänds på 65 språk.

Regimen exporterar infrastruktur för censur- och övervakningssystem till andra länder i framför allt Sydostasien. Det handlar bland annat om sökmotorjätten Baidu, chattverktyget och superappen WeChat samt en rad andra system som möjliggör för andra repressiva regimer att bryta mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Kinesiska myndigheter använder också utpressning, hot, våld och trakasserier för att tysta journalister i demokratiska länder. Attackerna riktas mot medier i stort, från frilansreportrar till stora medieföretag, från förlag till sociala medier. Inte ens kinesiska ambassadörer tvekar längre inför att öppet kritisera nyhetsrapportering som ifrågasätter Kinas officiella berättelse, ofta i hårda ordalag.

”Det är fullständigt oacceptabelt att den kinesiska regimen försöker tysta journalister i Kina, såväl som långt utanför landets egna gränser. Den svenska och andra länders regeringar måste kräva av kinesiska myndigheter att de slutar trakassera journalister, medier, utgivare och forskare runt om i världen”, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser.

Rapporten finns att läsa på engelska här.