Ny rapport lägger skulden för Daphne Caruana Galizias död på maltesiska staten

En oberoende rapport visar att den maltesiska staten måste ta ansvar för mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia. Staten anses ha skapat en atmosfär av straffrihet och inte tagit hoten mot journalistens liv på allvar.

En nyligen publicerad statlig utredningsrapport har visat att den maltesiska staten måste ”axla ansvaret” för mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia, den 16 oktober 2017.

Rapporten på 437 sidor slår fast att den maltesiska staten har skapat en atmosfär av straffrihet och misslyckats med att erkänna de verkliga och omedelbara riskerna för Daphne Caruana Galizias liv. Staten har heller inte vidtagit rimliga åtgärder för att undvika dessa risker – med andra ord försöktförhindra att hon mördades.

Nämnden som tagit fram rapporten består av den pensionerade domaren Michael Mallia, den före detta överdomaren Joseph Said Pullicino och domare Abigail Lofaro.

”Även om det inte finns något bevis för att staten i sig spelade en roll i mordet på Daphne Caruana Galizia, av skäl som i stor utsträckning framgår av denna rapport, måste staten ta ansvar för mordet eftersom staten skapade en atmosfär av straffrihet, genererad från de högsta nivåerna i hjärtat av administrationen inom premiärministerns kansli, ”avslutades rapporten.

– Det här är en mycket välkommen rapport, som tycks spegla utredningens oberoende sammansättning. Reportrar utan gränser kommer titta närmare på rapporten de kommande dagarna och hålla den maltesiska regeringen ansvariga för sina misslyckanden, särskilt då när det kommer till att införa konkreta åtgärder för att stärka skyddet för journalister i Malta, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Reportrar utan gränser (RSF) har, i nästan två år, tillsammans med Daphne Caruana Galizias familj, deras juridiska team samt en grupp med internationella icke-statliga organisationer engagerat sig i fallet. Detta för att säkerställa att en offentlig utredning tillsätts.

Den tidigare maltesiska premiärministern Joseph Muscats administration motsatte sig detta, fram tills att tidsfristen på tre månader nästan gått ut. Det var en deadline som Europarådets parlamentariska församling satt efter en resolution med titeln

Daphne Caruana Galizia’s assassination and the rule of law in Malta and beyond: ensuring that the whole truth emerges.

Den 24 juli förra året vittnade RSF:s talesperson Pauline Adès-Mével inför den offentliga utredningen. Hon beskrev då oroande trender på Malta under månaderna fram till mordet på Daphne Caruana Galizia.

Pauline Adès-Mével förmedlade även RSF:s åsikt att de hot Daphne Caruana Galizia utsattes för var förenade med stora risker, och att mordet kunde ha förhindrats. RSF skrev också, tillsammans med åtta andra organisationer, under ett gemensamt skriftligt inlägg till den offentliga utredningen.

RSF:s s chef för internationella kampanjer, tillika chef för organisationens Londonkontor, Rebecca Vincent, var i veckan på plats på Malta. Hon berättade då för den maltesiska tidningen The Shift News att den offentliga utredningens arbete kan fungera som en modell för hur man i framtiden kan hantera ärenden med liknande fall i andra länder. Hon noterade att det är viktigt att dra lärdom av resultaten för att skydda andra journalister framöver.

– Även om slutsatserna från den offentliga utredningen utgör ett viktigt steg mot rättvisa för Daphne Caruana Galizia, är det viktigt att komma ihåg att det är en separat process från brottmålet. Det är fortfarande oerhört viktigt att noga övervaka det pågående straffrättsliga förfarandet och se till så att alla inblandade i alla delar av detta avskyvärda mord ställs inför rätta, säger Rebecca Vincent.

Malta rankas på plats 81 av 180 länder i RSF:s World Press Freedom Index 2021, efter att ha fallit hela 34 platser sedan mordet på Daphne Caruana Galizia 2017.

Läs också: Brist på reformer hindrar utredning av mordet på Daphne Caruana Galizia