Ny rapport om bristen på yttrandefrihet i Eritrea

erythree_ss_justin_tallis_-_afp_-2-4eeb8.jpg

FN:s allmänna ländergranskning redogör för hur länder agerar kring mänskliga rättigheter och påminner om deras skyldigheter vid behov. Den senaste granskningen av Eritrea skedde år 2009.

I Reportrar utan gränsers nya rapport beskrivs det katastrofala tillståndet för yttrandefrihet i Eritrea. Landet har rankats på sista plats i organisationens pressfrihetsindex de senaste sex åren, vilket rapporten ger förklaringar till.

Reportrar utan gränser fördömer regimens totala kontroll över nyheter och information, som pågått sedan 2001 då alla privatägda medier stängdes ned. Myndigheternas upprepade försök att censurera och störa oberoende etermedier fördöms också. Såväl internationella medier som exilmedier drabbas.

Rapporten understryker dessutom att Eritrea är Afrikas största fängelse för journalister. I dagsläget sitter omkring 30 personer häktade på grund av sin journalistiska yrkesutövning, varav fyra av dem greps 2001. Sju av deras kollegor som fängslades samma år har dött i fångenskap till följd av de avskyvärda förhållandena eller genom självmord.

Reportrar utan gränser uppmanar Eritrea att:

  • implementera de rekommendationer som landet tidigare accepterat,

  • acceptera besök av FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Eritrea,

  • stoppa censur, massövervakning samt alla former av repressalier och trakasserier mot nyhetsförmedlare,

  • frisläppa alla journalister som sitter fängslade utan åtal och rättvisa rättegångar.

Den 20 juni 2013, Världsflyktingsdagen, släppte Reportrar utan gränser en sammanfattande rapport om allt organisationen gjort för att hjälpa journalister som tvingats fly utomlands. Sex intervjuer med journalister på flykt publicerades också på en webbsida tillägnad frågan, varav en intervju var med Amanuel Ghirmay från Eritrea.

Radio Erena, framstående i kampen för informationsfrihet i Eritrea, firade samtidigt sitt fjärde aktiva år den 15 juni. Den oberoende radiostationen är baserad i Paris och drivs av eritreanska exiljournalister sedan starten i juni 2009. Sändningarna sker via satellit och kortvågor till eritreaner i Eritrea och på internet för alla andra

Genom att sända ett oberoende rapporterande av nyheter och information till Eritrea erbjuder Radio Erena ett alternativ till regimens propaganda.