Ny rapport: rysk massövervakning och internetcensur hotar press- och yttrandefrihet

Rysslandsrapport

Den ryska regeringen har de senaste åren systematiskt begränsat press- och yttrandefrihet i Ryssland. Framför allt genom de globala digitala plattformarna Google, Facebook och Twitter. Det konstaterar Reportrar utan gränser i en ny rapport. I rapporten ”Taking control? Internet Censorship and Surveillance in Russia” har Reportrar utan gränser granskat hur den ryska censuren på internet utvecklats under de senaste åtta åren. Rapporten tittar på de lagar som stiftats för att övervaka internetanvändare, stoppa visst innehåll på internet och hindra anonym kommunikation över nätet. Rapporten visar hur kritiskt granskande journalister utsätts för påtryckning och hur myndigheterna försöker tysta enskilda reportrar och bloggare. Den beskriver Rysslands system för massövervakning, men fokuserar även på nya nätbaserade medier som mot alla odds försöker utföra ett granskande arbete. Reportrar utan gränser har också analyserat vilken roll de globala medieplattformarna Google, Twitter och Facebook spelar för yttrandefriheten i Ryssland, och uppmanar medieplattformarna att stå upp mot en regering som systematiskt slår ner på press- och yttrandefrihet. Det är av största vikt att Google, Twitter och Facebook tar ansvar för mänskliga rättigheter och vägrar ge efter för staters försök att censurera och övervaka internet. Ett exempel är ryska myndigheternas krav på att avpublicera eller stoppa spridningen av ett visst innehåll. – Genom att införa massövervakning av alla invånare bryter den ryska regeringen mot grundläggande mänskliga rättigheter som pressfrihet och rätten till ett privatliv. Globala digitala plattformar som Google, Facebook och Twitter måste ta tydligt avstånd från detta. De kan inte samarbeta med ryska myndigheter som lagrar användardata, blockerar innehåll och helt enkelt censurerar internet, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige. Risken är stor att den ryska internetlag som antogs av det ryska parlamentet den 1 november i år kan börja implementeras redan nu, med existerade teknologi. Lagen innebär i korthet att Ryssland ska kunna koppla bort landets internet från övriga världen. Rapporten dokumenterar också flera fall där journalister och bloggare fängslats på grund av sina aktiviteter på internet. Ryssland rankas på plats 149 av 180 länder i Reportrar utan gränsers pressfriehtsindex. Rapporten ”Taking control? Internet Censorship and Surveillance in Russia” är framtagen av Reportrar utan gränsers tyska sektion, RSF Tyskland. Russiareport_20191128