Ny rättegång mot RSF Turkiets representant Erol Onderoglu

Reportrar utan gränser (RSF) uppmanar de turkiska myndigheterna att lägga ner alla anklagelser mot RSF Turkiets representant Erol Onderoglu, som – tillsammans med två andra människorättsförespråkare – riskerar 14 års fängelsestraff för att ha stöttat en pro-kurdisk oppositionstidning. En ny rättegång inleddes idag den 14 juni.

Erol Onderoglu och hans två medåtalade – journalisten och författaren Ahmet Nesin och människorättsförsvararen Şebnem Korur Fincancı – ställs på nytt inför en domstol i Istanbul för att ha deltagit i en solidaritetskampanj med tidningen Özgür Gündem i maj 2016. Detta är 15:e gången under de senaste sex åren som Onderoglu ställs inför domstol i samband med sin roll i solidaritetskampanjen. Rättegången är ett exempel på fullskalig rättslig förföljelse på grund av politisk inblandning.

 Rättegång av styrande partidomare
I slutet av april begärde Onderoglus advokater att Murat Bircan, domaren som är ordförande i den 13:e kammaren i Istanbuls domstol, skulle avskedas. Sociala medier hade då publicerat ett foto den 25 april som visar Bircan tillsammans med regionala ledare för det regerande AKP-partiet. Det framgick också att han var AKP-kandidat för staden Samsun i parlamentsvalet 2018. Domstolen avslog omedelbart begäran med motiveringen att den ”saknade grund” och gjordes ”i syfte att vinna tid.” Onderoglus advokater överklagade snabbt till den 14:e kammaren, som är en högre instans, men även detta överklagande avslogs den 26 maj. Det var den 13:e kammaren som den 25 april dömde filantropen Osman Kavala till livstids fängelse och sju miljöpartister till 18 års fängelse, anklagade för att ha ”försökt destabilisera regeringen” i samband med att de medverkat i en kampanj för att skydda Istanbuls Gezi Park från att ingå i ett stadsutvecklingsprojekt.

Presidenten ingriper, friande domar upphävs
Onderoglu var en av ett 50-tal välkända personer som turades om att symboliskt vara Özgür Gündems ”redaktör för en dag” i maj 2016, eftersom dagstidningen var utsatt för rättslig förföljelse. På grundval av artiklar som publicerades i tidningen under denna solidaritetskampanj anklagades de för ”terrorpropaganda”, ”hylla ett brott eller brottsling” och ”godkänna ett brott”. Anklagelser kan bestraffas med 14 och ett halvt år i fängelse enligt turkisk lagstiftning.  Onderoglu och hans medåtalade frikändes i juli 2019 efter en rättegång som upprepade gånger ajournerades och varade i mer än tre år. RSF hyllade beslutet som ”en exceptionell seger för rättvisa och pressfrihet i ett land där båda trampas på varje dag.” Frikännanden upphävdes dock i oktober 2020 av en appellationsdomstol i Istanbul. Den avvisade argumentet att deras redaktionella roller var rent symboliska och kritiserade den ursprungliga domstolens beslut att behandla deras fall separat från Özgür Gündems redaktör Inan Kizilkaya, som ställdes inför rätta på liknande grunder.

Appellationsdomstolen utfärdade domen bara en vecka efter att president Erdogan offentligt anklagade en av Onderoglus medåtalade för att vara en ”terrorist”. Som ett resultat av detta återupptog domstolen processen mot de tre åtalade i februari 2021. Sedan dess har domstolen väntat på vittnesmål från Ahmet Nesin, som nu är bosatt i Frankrike, och från Kizilkaya.  Underoglu är journalist och en stark förespråkare för pressfrihet. Han har varit RSF:s representant i Turkiet sedan 1996. Som ett resultat av hårt arbete och integritet är han välkänd både i Turkiet och över hela världen och har mottagit flera internationella utmärkelser.

Turkiet är på plats 149 av 180 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.