Ny spelplan för trovärdiga nyheter – RSF publicerar analysverktyg för god journalistik

Idag publicerar Reportrar utan gränser (RSF) det nya analysverktyget Journalism Trust Initiative (JTI) som ska uppmuntra öppenhet och ansvarsfullhet inom nyhetsmedier över hela världen. Avsikten med JTI är att bidra till att öka trovärdigheten hos medier genom att dokumentera att arbetet följer etablerade professionella normer.

JTI består av ett frågeformulär indelat i 18 avsnitt som handlar om allt från ägarförhållanden, intäktskällor, etiska riktlinjer, rätten till genmäle och tydliga markeringar kring vad som är opinionsmaterial alternativt sponsrat innehåll. JTI tar inte ställning till innehållet i enskilda artiklar eller inslag.

I ett första steg uppmanas medieföretag att använda JTI som en intern checklista över professionella krav som kan ställas på nyhetsförmedlingen.

I ett senare skede kan medieföretag som uppfyller JTI-kraven om man så önskar få detta bekräftat av en extern validering på samma sätt som sker inom många andra branscher idag.

– Det här är ett välkommen initiativ i tider av desinformation och spridning av nyheter med oklara källor eller obekräftade uppgifter. Vi på Reportrar utan gränser Sverige har varit mycket aktiva i Journalism Trust Initiative och är glada att se att även flera svenskar aktörer engagerat sig i verktyget. Nu hoppas jag att ännu fler kan ta till sig av och använda det, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige.

RSFs samarbetspartners inom initiativet är: European Committee for Standardization (CEN), Agence France Presse (AFP), European Broadcasting Union (EBU) och Global Editors Network (GEN).

Under hösten har medier och allmänhet kunnat studera, testa, kommentera, påverka och utforma det nya analysverktyget genom ett särskilt onlineverktyg.

Mer information om den offentliga konsultationen finns här

Analysverktyget och projektdokumenten finns här

Mer information om JTI finns här