Nytt dekret hotar anonymiteten för internetanvändare i Vietnam

De vietnamesiska myndigheterna planera att öka internetcensuren till en oacceptabel nivå, vilket skulle förvärra den redan mycket oroande situationen för yttrandefriheten i landet. Reportrar utan gränser uppmanar Vietnam att överge planen att införa ett nytt censurdekret.

Regeringen avser att utfärda dekretet redan i juni år, enligt uppgifter från den förbjudna pro-demokratiska rörelsen Viet Tan och andra källor. Med titeln ”Förordning om förvaltning, tillhandahållande, användning av internet och informationsinnehåll online” skulle det stärka den redan omfattade motarbetade mot oliktänkande.   Dekretet är utformat med avsiktligt vagt språk som tillåter godtyckliga tolkningar. Det nuvarande utkastet föreslår att pressa på internetföretag, inklusive utländska företag, att stärka nätcensuren och kontrollen av internet-användare. Google och Facebook kan vara bland de berörda utländska företag. Förslaget innebär en utveckling av privatiserad censur, samt att det kan kriminalisera alla uttalanden för oliktänkande åsikter och rapportering av nyheter som avviker från det kommunistiska partiet officiella linje.

Det syftar också till att förhindra journalister, bloggare och nätanvändare från att använda pseudonymer vid online-rapportering. Reportrar utan gränser uppmanar de berörda internetföretag att motstå regeringens tryck till att förvandla dem till medbrottslingar till censuren. Genom att tvinga internetföretag att lokalisera servrar och datacenter i Vietnam, kan dekretet tvinga dem att installera filtrerande och själv-censurerande system och att avslöja information om deras vietnamesiska användare. Reportrar utan gränser skulle också vilja påpeka för den vietnamesiska regeringen att det nya förslaget kan ha en negativ inverkan på ekonomin.

Att införa restriktioner för internetföretags verksamhet kan bromsa tillväxten i en sektor som är viktig för ekonomin, särskilt ifall de utländska företagen tvingas att avsluta de tjänster de tillhandahåller vietnamesiska användarna på grund av de villkor som ställs. Genom att skapa handelshinder, kan dekretet stå i strid med de åtagande som Vietnam har gett världshandelsorganisationen och Trans-Pacific Partnership som för närvarande är under förhandling mellan flera länder, med bland annat Vietnam och USA.

I sin nuvarande form, skulle dekretet:

Tvinga internetanvändare att använda sina riktiga namn. Förbjuda internetanvändare från ”missbruka internet” till att motsätta sig regeringen, avslöja hemlig information om regeringen eller sprida nedsättande information.

Tvinga utländska företag som förser med online-tjänster som sociala nätverk, bloggplattform och diskussionsforum att samarbeta med den vietnamesiska regeringen och förse den med information den behöver för att kunna slå ner på aktiviteter förbjudna av dekretet. Det kan också komma att tvinga företagen att lokalisera datacenter i Vietnam och öppna kontor där.

Tvinga alla nyhetswebbsidor att godkännas av regeringen samt att tvinga webbsidorna till att följa gällande media lagar. Administratörer för webbsidorna skulle tvingas att rapportera all förbjuden online-aktiviteter till myndigheterna. Ansvariga för ”personliga” bloggar skulle tvingas att publicera med deras namn och kontaktuppgifter och de skulle kunna hållas ansvariga för innehållet som publiceras.

För att hindra eventuella destabiliseringsförsök inspirerade av den arabiska våren, har regeringen förstärkt repressiva åtgärder och kontroller de senaste månaderna, med bland annat övervakningar och gripanden, samt ökad filtrering av internet.   Vietnam är på Reportrar utan gränsers lista ” Internets fiender”.

Vietnam har just nu 18 nätaktivister arresterade, efter att ha publicerat sina åsikter online. Detta gör Vietnam till världens tredje största fängelse för bloggare och nätaktivister, efter Kina och Iran.