Nytt fotoalbum: Women changing India

Situationen för Indiens kvinnor har länge setts som en av de svåraste i världen. Trots det är Indiens president Pratibha Patil en kvinna; ett faktum som få är medvetna om. Hennes roll må vara representativ, men symboliserar ändå en trend: det blir vanligare att kvinnor har höga positioner i Indien. Allt fler kvinnor klättrar på karriärstegen, inom såväl politik och företag som hjälporganisationer och humaniora. De deltar aktivt i landets modernisering.

För att hylla alla de kvinnor som just nu förändrar Indien presenterar Reportrar utan gränser bilder från agenturen Magnum Photos sex ledande fotografer. Martine Franck, Patrick Zachmann, Raghu Rai, Alessandra Sanguinetti, Alex Webb och Olivia Arthur spenderade flera veckor i Indien för att återge kvinnornas roll i de förändringar som landet nu går igenom. De återvände med fantastiskt starka bilder som visar kvinnornas utveckling i världens största demokrati.

Women changing in India, 100 photos for the freedom of the press, som publiceras med stöd från BNP Paribas, kommer att gå ut för försäljning i bokhandlar runtom i Frankrike från den 15 september 2011. För att fortsätta ett samarbete från 2010, då fotografierna från Pierre och Alexandra Boulats bok fick en extra utställningsmonter i Petit Palais i Paris, kommer fotografierna från Reportrar utan gränsers senaste bok ställas ut på det prestigefyllda museet från den 21 oktober 2011 till och med den 8 januari 2012. Albumet innehåller texter på franska och engelska.

Reportrar utan gränser har producerat fotoalbum sedan 1992, och publicerar nu tre album om året.

Inkomsten från böckerna täcker mer än hälften av Reportrar utan gränsers årliga budget. Reportrar utan gränser har försvarat pressfrihet över hela världen i mer än 25 år. När friheten att rapportera eller ta emot nyheter och information hotas, och när reportrar eller fotografer fängslas för att de utfört sitt arbete, ingriper Reportrar utan gränser och påpekar att ingen kan göra sin röst hörd utan en fri press. Nyheter är värdefulla, tillsammans kan vi försvara dem!